EVANGELIET ENLIGT BIRGITTA

En bok i birgittinsk spiritualitet
 
Luca Cesarini

  Artos Förlag ISBN 978-91-7580-399-9

Evangeliet enligt Birgitta har kommit till genom att från den heliga Birgittas uppenbarelser lyfta ut och lägga i kronologisk ordning parallellställen till de fyra evangelierna.
Resultatet har blivit ett evangelium unikt i sitt slag. Å ena sidan kan det inte placeras ihop med mängden av de evangelier som ligger utanför bibelns kanon: Birgittas uppenbarelser har vid upprepade tillfällen godkänts av kyrkan som äkta, eftersom de överensstämde med kyrkans lära. Men det får eller inte läggas till de fyra redan existerande evangelierna. Bibelkanon är redan fastställd en gång för alla.
Boken kan däremot läsas som ett komplement till evangelierna, en fördjupning, där man låter ett av kyrkans största helgon lyfta fram evangeliets glada budskap 1300 år efter Jesu verksamhet på jorden och vidare in i vår tid. Därmed aktualiseras ännu mer tidlösheten i evangeliets budskap förmedlat genom den heliga Birgitta.

Luca Cesarini har studerat i konstvetenskap och teologi och är präst i Svenska kyrkan. Han är en ofta anlitad föreläsare och reseledare har tidigare gett ut böckerna Den heliga Birgittas återkomst, Den heliga Birgittas Romt och I den heliga Birgittas fotspår.


Recensioner:

”Evangeliet enligt Birgitta” är inte något ”nytt” glädjebudskap – det är ju vad det grekiska ordet ”evangélion” egentligen betyder. Här är det i stället frågan om en skildring av hennes tolkning av de fyra evangeliernas skildringar av Jesu liv, död och uppståndelse – så som den kristna kyrkan har skildrat detta i två tusen år runt om i världen. Stellan Oltéus


Han har modernisterat det ålderdomliga språk på vilket de fyra tjocka banden med uppenbarelser är skrivna, han ville lätta upp det utan att tappa bort substansen. Yvonne Gunneriusson


När Luca Cesarini fattar pennan, får klostergrundaren och helgonet från Vadstena liv på nyt.  Per Niklasson

Evangeliet enligt Birgitta är skrivet på ett lättläst språk. I Svenska kyrkans församlingar är den lämplig som studiebok, där församlingspedagogen disponerar den för ett antal studiekvällar. Det enkla språket gör att unga människor, som är intresserade av litteratur, har kyrkokunskap att hämta i Evangeliet enligt Birgitta. Kerstin Hägerström


I sin femte bok har Luca Cesarini granskat 600 uppenbarelser som den  Heliga Birgitta haft. När han hittat en parallell till Nya  testamentet har han lyft ut det och lagt upp det i kronologisk  ordning. På så sätt har han kunnat beskriva hela Jesus liv sett med  den Heliga Birgittas ögon. Boel Töpel


Boken ”Evangeliet enligt Birgitta” lyfter även fram det kvinnliga perspektivet. Birgitta var ju en åttabarns mor och beskriver bl.a. Jesu födelse samt hans pina och död utifrån en moders ömma och kärleksfulla ögon. På ett påtagligt och känslosam sätt beskriver hon Marias glädje över det nyfödda Jesusbarnet lika kraftfullt som Marias sorg över att se sin son föras till avrättningsplatsen för att pinas och korsfästas. Annika Lundby

kyrkans tidning
  Luca Cesarini diskuterar i den utförliga inledningen vad som kan tänkas ligga bakom Birgittas profetior. Han menar också att anledningen till att uppenbarelserna har sanktionerats av kyrkan är att de, trots alla nya detaljer, stämmer överens med Skriften och kyrkans lära. ”Tidlösheten i evangeliets budskap framstår som ännu tydligare när vi ser det förmedlat genom den heliga Birgitta.” KERSTIN ELWORTH

DAGEN
Cesarini verkar vara av den åsikten att det finns en möjlighet att uppenbarelserna är äkta, de prövades både under och efter hennes levnadstid och Cesarini stannar vid karakteristiken av henne som en gammaltestamentlig profet Peter StrelingGlädjande nog har vi fått en skrift som kan hjälpa oss att tydligare se Birgittas bidrag till evangeliernas berättelser. Ingvar Fogelqvist


116 sidor, inbunden med illustrationer i färg

 Internetpris 149:-
Frakt tillkommer med 40:- oavsett hur många böcker du beställer
Tillbaka till 

Sidan skapades den 20/11 2008

Senast uppdatering 19/11 2010