Recensioner:
Fredag den 12 december 2008

Ny bok om Den heliga Birgitta
TITEL: Evangeliet enligt Birgitta
FÖRFATTARE: Luca Cesarini
FÖRLAG: Artos
   

Luca Cesarini är den svenskaste italienare och den mest italienske svensk, man kan tänka sig. Född i Italien med en italiensk far och en svensk mor har hans liv och livssyn präglats av både Italien och Sverige.
    Efter studier i teologi och konstvetenskap i Sverige blev Luca präst i Svenska kyrkan år 1989 och har sedan dess tjänstgjort i bl.a. norra Halland. Vid sidan av sin tjänst har han skrivit flera böcker om en annan svensk personlighet med stark koppling till det italienska, nämligen Den heliga Birgitta, 1303 – 1373.
Trots att det alltså gått över 600 år sedan Birgitta levde, har hon aldrig upphört att intressera och engagera människor, också i vår tid, inte bara i Sverige och Italien utan runt om i hela världen. Hon har kallats Sveriges mest kända kvinna, alla kategorier.
   
Nu har Luca Cesarini skrivit en ny spännande och tankeväckande bok om Birgitta. Den har fått den kanske något förbryllande titeln ”Evangeliet enligt Birgitta”. Här ges en kortfattad repetition av Birgittas levnadshistoria alltifrån barndomen i Uppland till hennes mångåriga vistelse i Rom.
Det märkligaste med Birgitta är att hon var en så frimodig förkämpe för rättfärdighet och rättvisa, att hon inte tvekade att komma med dräpande kritik mot både kejsare och påve. På grund av detta eller kanske trots detta ledde Birgittas väg här på jorden till att hon blev helgonförklarad den 7 oktober 1391. Att hennes namn och minne hålles högt också i vår tid omvittnas av att hon år 1999 proklamerades som skyddshelgon för EU. Än idag bär den 7 oktober Birgittas namn också i vår svenska almanacka. Det är ju också då det brukar vara Brittsommar i Sverige, skönt att tänka på i vintermörkret!
   
”Evangeliet enligt Birgitta” är inte något ”nytt” glädjebudskap – det är ju vad det grekiska ordet ”evangélion” egentligen betyder. Här är det i stället frågan om en skildring av hennes tolkning av de fyra evangeliernas skildringar av Jesu liv, död och uppståndelse – så som den kristna kyrkan har skildrat detta i två tusen år runt om i världen.
      Det Den heliga Birgitta har bidragit med är att göra denna ”Stora berättelse” levande genom sina uppenbarelser och profetiska budskap. Luca Cesarini ger i sin bok en välskriven och lättläst men också djuplodande och inspirerande inblick i vad detta kan innebära för oss i vår tid.
    Bara ett exempel att ta fasta på i juletid: I en av sina uppenbarelser skildrar Birgitta den uppenbarelse hon fick vid sitt besök i Betlehem. Hon såg och upplevde då hur Jesu födelse gick till. Detta är en så stark berättelse, att den har kommit att ligga till grund för alla de ”julkrubbor” vi sett i kyrkor och hem runt om i världen. Vi ser det Birgitta såg: Barnet med Maria, Josef och herdarna, oxen och åsnan. I varje sådan julkrubba lever ”Evangeliet enligt Birgitta” kvar ända in i vår tid.
               
Stellan Oltéus
 


Internetpris 149:-
Frakt tillkommer med 40:- oavsett hur många böcker du beställerTillbaka till index