Recensioner:

Luca Cesarini ger ut ny bok

Fjärde boken om den heliga Birgitta


Luca Cesarini har gett ur tre böcker om heliga Birgitta och nu kommer han med en fjärde, ”Evangeliet enligt Birgitta”.
– Jag är fascinerad av henne. Hon är en kvinna som inte följde strömmen utan gjorde det hon kände var rätt och ibland fick det kosta henne mycket, säger författaren.

KUNGSBACKA: Luca Cesarinis fjärde bok om heliga Birgitta tar upp hennes uppenbarelser och sätter dem i relation till Nya testamentet.
– Birgitta fick uppenbarelser under en lång tid, från 1344 till 1373. Hon fick bland annat uppenbarelser om Jesus, Jungfru Maria och till och med djävulen uppenbarade sig för Birgitta och kände sig hotad. Ibland fick hon rena visioner som till exempel Jesu födelse. När hon år 1372 var i Betlehem såg hon Jesu födelse utspela sig framför sina ögon och kunde beskriva händelseförloppet väldigt detaljerat, säger Luca Cesarini och visar en tavla som står på spiskransen hemma i Kungsbacka.
– Den här tavlan är målad av en konstnär som Birgitta mötte efter hon haft visionen av Jesu födelse. Hon berättade för honom och han återskapade. Tittar man på bilden är Jesus inte inlindad som han var tidigare på alla bilderna och Maria ligger på knä. I alla framställningar gjorda före år 1372 sitter hon.
– Jag har gått igenom samtliga 600 uppenbarelser och letat fram parallellställen till Nya testamentet som jag har plockat ut och lagt i kronologisk ordning, förklarar Luca Cesarini.

Alltid aktuell

Fascinationen för heliga Birgitta har länge funnits där för Luca Cesarini som är utbildad präst i Svenska kyrkan och arbetar idag i Öxabäck församling. Tidigare arbetade han i Fjärås församling.
– Birgitta kritiserade påvarna och biskoparna, hon var rak och ärlig och det vann hon på i längden. Det gick till och med så långt att folket i Rom ville bränna ”den utländska häxan” på bål. Hon ville att kyrkoledningen skulle återvända till Rom. När man läser om Birgitta är det viktigt att veta att under en lång period hade påven lämnat Rom och levde i en så kallad ”Babylonisk fångenskap” i den franska staden Avignon, vilket gjorde att han tappade kontrollen över kyrkan och blev en marionett under den franska kungen. Birgitta ville att han skulle återvända. Efter en lång kamp och många år det blev som Birgitta ville, påven återvände till Rom.
Luca Cesarini har läst och hittat mängder av uppgifter om heliga Birgitta.
– Jag skulle kunna skriva tio böcker till. Hon är en kvinna som alltid är aktuell.

Bekräftar

”Evangeliet enligt Birgitta” är inte något nytt evangelium, betonar Luca Cesarini.
– Under 300-talet fastställdes att det enbart var de fyra evangelierna som var äkta och därför fick ingå i Nya Testamentets kanon. När man hör titeln ”evangeliet” tänker man kanske att här kommer något nytt som eventuellt motsäger de redan existerande evangelierna, men där är svaret nej. Boken, som består av stycken ur hennes uppenbarelser, godkända av kyrkan som äkta, knyter an till vad som står i nya testamentet.
Luca menar att hans bok ska läsas som ett komplement till de fyra evangelierna.
– På så sätt bekräftar Birgittas uppenbarelser det som alltid har varit kyrkans tro och lära, med andra ord innehållet i evangelierna. Men det utesluter inte att Birgitta kommer med lite nya uppgifter som visserligen inte finns med i evangelierna men motsäger eller inte dess innehåll. Bland annat beskriver Birgitta korsfästelsen mer detaljerat än evangelierna och på ett ingående sätt lyfter fram apostlarnas innersta tankar. Matteus får komma till tals om hur han omvändes från tullindrivare till lärjunge och Paulus berättar om sitt deltagandet vid steningen av St Stefanus, den förste martyren. Han avslöjar för Birgitta att han var fast övertygad om att han gjorde rätt, eftersom han betraktade Stefanus som otroende fast han i själva verket var troende. Men, tillägger Paulus, tack vare Stefanus förböner blev han omvandlad från att vara en rovlysten varg till att bli ett milt får.

Kvinnligt

Luca Cesarinis fjärde bok om den heliga Birgitta innehåller även ett mycket informativt och historiskt berättande om helgonet, vem hon var och om hennes engagemang för kyrkan. Luca Cesarini påpekar att det är viktigt att sätta sig in i den tid som Birgitta levde för att bättre förstå uppenbarelserna och se deras tidlöshet och aktualitet.
Boken ”Evangeliet enligt Birgitta” lyfter även fram det kvinnliga perspektivet. Birgitta var ju en åttabarns mor och beskriver bl.a. Jesu födelse samt hans pina och död utifrån en moders ömma och kärleksfulla ögon. På ett påtagligt och känslosam sätt beskriver hon Marias glädje över det nyfödda Jesusbarnet lika kraftfullt som Marias sorg över att se sin son föras till avrättningsplatsen för att pinas och korsfästas, säger Luca Cesarini

<>Annika Lundby
redaktion@kungsbackatidning.se


  Internetpris 149:-
Frakt tillkommer med 40:- oavsett hur många böcker du beställer


Tillbaka till index