Recensioner:
DAGEN
2009-06-18

Fantasifullt om heliga Birgittas förutsägelser

Bokrecension
"Evangeliet enligt Birgitta"

Luca Cesarini(Artos)
<>

Evangelierna är fyra, åtminstone om det är de kanoniska, samlade i Bibelns Nya testamente under namnen Matteus, Markus, Lukas och Johannes, som åsyftas. Ordet evangelium, av grekiskans euangelion, betyder "gott, glatt budskap" och i den betydelsen kan ordet användas även i andra betydelser, som en slags benämning på ett budskap.

Kanske man kan säga att denna utvidgade betydelse av evangelium representeras av det som samlats i boken "Evangeliet enligt Birgitta" av Luca Cesarini, präst i Svenska kyrkan, föreläsare och författare av böcker om den heliga Birgitta. Det är också den heliga Birgittas evangelium som avses i denna bok titel på Artos förlag.

Först några biografiska uppgifter om Birgitta. Hon föddes 1303 i Uppland. Som 13-åring gifte hon sig med Ulf Gudmarsson. Birgitta kom att bli gårdsförvaltare, hon hjälpte fattiga, byggde ett sjukhus, födde åtta barn, var en period hovdam och gjorde två pilgrimsresor (till Nidarosdomen i Norge och till Santiago de Compostela i Spanien). När Ulf dog 1344 började en femårig period av uppenbarelser ("den stora upplysningens tid"). Sedermera kom hon att grunda orden den Allraheligaste Frälsarens orden. Hon dog 1373, helgonförklarades 1391 och utsågs till Europas kvinnliga skyddspatron tillsammans med bland andra S:ta Katarina av Siena så sent som 1999.


I denna bok finner vi ett återberättande av centrala händelser i de fyra kanoniska evangelierna. Det hon återberättar kallar Cesarini för tolkningar av evangelierna och de finns i de mer än 600 uppenbarelser som gavs till Birgitta mellan 1344-73.

Uppenbarelserna kretsar kring centrala ämnen och personer i Jesu och den tidiga kyrkans liv: Jesu födelse, Jesu verksamhet, Maria och Marta i Betania, Jesu pina, kyrkans första tid och Jesu återkomst. Varje uppenbarelse är ungefärligt daterad (ofta mellan 1344-49), det sägs något om omständigheterna för tillkomsten av dem och det finns texter från Nya testamentet angivna som grund för uppenbarelserna.

De som talar i uppenbarelserna är Jesus, Maria, Birgitta själv, gestalter från den tidiga kyrkan som Petrus, Paulus och Stefanos, men även Djävulen får ett utrymme.

Kritiker till Birgittas uppenbarelser fanns redan från början. Två av skälen till motståndet var att profeten var en kvinna och det faktum att Kristus i uppenbarelserna talade svenska. Under Baselkonciliet (1431-49) menade en del av kritikerna att man kunde påvisa 123 kätterska påståenden, det vill säga påståenden som inte var i överensstämmelse med kyrkans tro, i uppenbarelserna.

Läsningen av hennes uppenbarelser ger stöd för antagandet att hon var kunnig i Bibeln. För henne är Bibeln Guds ord. Kyrkans uppgift var att tolka detta Guds ord; tolkningarna blev byggstenar till det som i romersk-katolsk spiritualitet kallas "traditionen", en källa till kunskap om Guds vilja på samma auktoritetsnivå som Bibeln.

De uppenbarelser som Birgitta mottog dikterades av henne till en skrivare eller skrevs ner av henne. I uppenbarelserna fanns det inslag av profetiska förutsägelser. Cesarini gör sig till tolk för uppfattningen att många av Birgittas profetior slagit in, till exempel upprättandet av Vatikanstaten 1929.

<>Ser man till innehållet i uppenbarelserna speglar de hennes religiösa bakgrund, men även hennes samtids kultur och tankevärld.


Hur ska man då se på Birgittas status som profet - är hon en profet av samma slag som de bibliska profeterna (av vilka det fanns predikande profeter och profeter som både predikade och skrev)?

Cesarini verkar vara av den åsikten att det finns en möjlighet att uppenbarelserna är äkta, de prövades både under och efter hennes levnadstid och Cesarini stannar vid karakteristiken av henne som en gammaltestamentlig profet.

Texterna ger intryck av en författare med fantasi och originalitet, kännedom om Bibeln och en fast förankring i den romersk-katolska kyrkans tradition. Om uppenbarelserna är givna av Gud, och dessutom i denna skriftliga form, är en helt annan fråga.

Peter Streling
Frilansjournalist

  Internetpris 149:-
Frakt tillkommer med 40:- oavsett hur många böcker du beställerTillbaka till index