Föredrag
Inte bara om den heliga Birgitta!


Birgittajubiléet år 2003 resulterade i ett 60-tal föredrag hållna runt om i landet. 
Men mitt repertoar stannar inte där. Att utvekla ämnen med koppling till historia, teologi, resor ser jag som en stor utmaning.
Hör av dig, och föreslå gärna ett ämne!

Aktuella ämnen just nu:

Heliga Elisabeth Hesselblad, brobyggare och ordenstiftare

Fatima år 1917: där tre herdebarn fick den portugisiska regeringen att falla

Heliga Birgitta och hennes resa till Det heliga landet år 1371

Helige Franciskus bland guelfer och gibbelliner

Och så inte bara helgon:

Om Roms historia

Från Kyrkostat till Vatikanstat

Om Italiens enande 1849-1870

Italien 1943: då Sydriket slogs mot Nordrepubliken