'Ayn al-'uyuni - عين العيون


 q
Click to enlargeTransliteration


--- No transliteration avaialble ---
  Prime of primes

Prime of all primes - Muhammad
The unique door to Allah -
Send blessings upon him, and let them reverberate,
Then you will find welfare and you will rise.

The door of hope leading to salvation -
Who seeks refuge in it will never fail.
Extend to him a hand of hope,
For he is Muhannad - the most beloved (of Allah).

Who loves Taha, the elect
Will be relieved from all worries.
In praising him is healing,
His rank is undisputable.

May Allah send blessings to him
As loing as the moon smiles in the sky,
And to his Family, as long as rain (revives the earth),
And poets recite his praise.Främst bland de främste
Traditionell qasida

Främst bland de främsta är Muhammad
den enda porten till Allah
sänd välsignelser över honom och stäm upp,
så finner ni lycka och stiger upp.

(Han är) hoppets port, i honom finns räddningen,
den som tar sin tillflykt till honom går inte under.
Tag hans hand, hoppets hand –
han är den älskade, Muhammad.

Den som älskar TaHa, den Utvalde,
kan känna sig lugn och trygg i alla svårigheter.
I lovsången till honom finns bot,
hans ställning är obestridd.

Må Allah sända välsignelser över honom sålänge
himlens måne ler,
och till Famljen, sålånge regnet ymnigt faller ,
och lovsånger ljuder till hans ära.

Sources &
Acknowledgements

Translation / Svensk översättning: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge
Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-20