'Aleyka salla Allah - عليك صلى الله qTransliteration


‘Alayka sallAllâh
yâ khayra khalqillâh
wal âli wal as hâb
wal qawmi ahlilâh

Yâ ka‘batal asrâr
wa mamba‘al anwâr
Bil ‘azmi ya mukhâr
min ambiyâ’illâh

Fidâ’ukal arwâh
wa mithluhal ashbâh
Ma kânatil akwân
wa haqqihi lawlâh

Liwâ’ukal marfû‘
wa qawlukal masmû‘
Wa hubbukal matbû‘
fî muhjatil awwâh

Nad‘ûka bis-sibtayn
li kashfi hâdhal ghayn
Yâ malja’ath-thaqalayn   
fil khatbi ba‘dAllâh

Hâ anta fil mahshar
mu’ayyadul mazhar
Fa kullamâ tudhkar
‘alayka sallAllâh
May Allah send blessings upon you
by al-Sayyid Muhammad al-Rawwas

May Allah send blessings upon you,
O Best of the Creation of Allah
And upon the Family and the Companions
And the people who belong to Allah!

O Ka´ba of secrets,
O fountain of lights -
With determination, o you Elect,
You supported the sake of Allah.

(Our) souls are your ransom,
And so are (our) persons.
O Opener, select
of the Messengers of Allah!

O you who (came with) clear proofs,
Whose character is the Quran,
The universe would not exist
- by the Truth of Allah! - were it not for you.

Your flag is raised high,
Your command is obeyed,
Your love is engraved
In the hearts of those who sigh.

We call you by your two grandsons,
For distress to removed,
O you, in who men and jinn take refuge,
- after Allah - in (diificult) circumstances.

You are the one who, on the (Day of) Gathering,
will be given a mighty position,
So mention us all (in front of Allah) -
May Allah send bless upon you!

   'Aleyka sall Allah - Välsigne dig Allah
av al-Sayyid Muhammad al-Rawwas

O, må Allah välsigna dig,
du främste i Hans skapelse,
och din Familj och dina Följeslagare
och alla som tillhör Allah!

Du våra hjärtans Ka`ba, o
du  källa som sprudlar av ljus,
du som, med fast beslutsamhet,
befäste Allah's religion.

Själ och kropp ger vi
som lösen för dig,
o du, den förmämste av alla Allah's Förkunnnare,
du som öppnar portarna till allt gott,

Du som med klarhet visar oss sanningen,
Du, vars karaktär är Koranen,
universum skulle inte finnas till
om det inte vore för dig (1).
 
Högt vajar din fana,
och till dina ord lyssnar man.
Ur själarnas djup stiger hyllningsropen,
präglade av kärlek till dig.

Vi anropar dig vid dina två barnbarn:
Tag bort ifrån oss detta "ghayn",
du som, efter Allah, är den
jinn och människor flyr till dig i sin nöd.

Du är den, vars medling
Allah ska godta på Uppståndelsens Dag.
Må Allah sända välsignelser över dig
Var gång man nämner ditt namn!

___________________

[1] Dvs. Allah skapde världen för att ge människorna vägledning genom Profeten Muhammad (s).
Sources &
Acknowledgements

Translation / Svensk översättning: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge
Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-20