Ataynaka bil faqri –  أتيناك بالفقر يا ذا الغنى
Click to enlarge
  We come to You poor and needy
Traditional qasida – Author unknown

We come to You poor and needy, o You Selfsufficient
You, who never cease doing us good.
We became used to receive all favours from You,
hoping that (the favours) we used to receive from You will ever continue.

Your unshevelled paupers are driven out of their wits
by love for You, the ultimate end (desire).
For there is none like You in  richness and selfsufficiency,
and in poverty and neediness there is none like our lot.

We see You revealed in every thing
while we have no share in any thing.
If You were in all circumstances with me
I would not need to take provisions with me (for may travel).

I concealed Your name out of jealousy1,
here I go camouflaging along curved and steep mountain tracks2
For You are the al-Haqq, none but You
If only I knew (the meaning of) "I"!
 
O Lord send blessings upon the Chosen One,
blessings that will make for safety for us.
O Lord send blessings over the Chosen One,
blessings that will serve as a cure for us.

_______________________

[1] the way Arabs would conceal the name of their women out of jealousy
[2] i.e. using hints and metaphors when speaking of the beloved
Vi fattiga kommer till Dig som är rik 
Traditionell qasida – Författare: okänd

Vi fattiga kommer till Dig som är rik,
ty du är i välvilja alltid dig lik.
Du vande oss vid att hos dig få allt gott –
måhända vi finner det du vant oss att få

Utblottade, tokiga drivs vi omkring
av åtrå till Dig - våra önsknigars mål.
Ty ingen mäktig och rik såsom du,
och ingen står lägre i armod än vi.

Du är uppenbarad i allting vi ser,
Från oss kommer intet, vi är ingenting.
Och vore Du ständigt med mig på min färd,
behövde jag ingenting bära med mig.

Ditt namn har jag dolt, som en värdefull skatt,
med chiffer som blott den som söker förstår.
Ja, Du är "al-Haqq", endast du är den Sanne –
  ack kände jag blott Jag - säg vem ar då jag?

O Herre sänd välsignelser över den
Du utvalt att bringa Ditt budskap till oss,
och låt honom föra vårt tal inför Dig
och öppna Ditt Paradis portar för oss.
Sources &
Acknowledgements

Translation: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of
Sacred Knowledge


Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-04-28