Bi Haqqi Allah – بحق الله رجال الله a
Click to enlarge

Transliteration

--- No transliteration avaiable ---

For the sake of Allah's sake, o men of Allah
Traditional Qasida


For the sake of Allah, o men of Allah


För Allah's skull, o Allah's män
Traditionell qasida

För Allah's skull, o Allah's män,
Med Allah's bistånd stå oss bi,
Och vägled oss på Allah's väg,
Med Allah's nåd må lyckas vi.

Med BismiAllah vi öppnar dörr'n
och hälsar fred med de älskade.
Och bägar'n går sin rund bland oss,
vi dricker den med BismiAllah.

Vi kom till er, vi kom till er,
och stod i väntan vid er dörr.
Vi vände oss till er för Allah's
sak, så stärk vår föresats.

O ni aqtab, o ni awtad,
o ni abdal, o Mästare,
ni som förser oss med imdad
och för vår talan hos Allah.

De goda leds av er förebild
och för de onda reds en eld –
hos vem kan vi då ta beskydd
om ej hos er, o Allah's män?

O Herre, för Mästarnas skull
besanna det jag hoppas på,
och låt det bli ett förebud
för goda tider hos Allah!


Sources &
Acknowledgements

Svensk översättning: bmk
English Translation: bmk
Damas Cultural Society 201
www.damas.st
Latest update: 2011-05-04