Bushra lana –  بشرى لنا 
Click to enlargebushrâ lanâ, nilnal-munâ
zâlal-3inâ, wâfal-hanâ
wad-dahru anjaza wa3dahû
wal-bishru aDHa mu3linâ
بشرى لنا نلنا المنى
زال العنى وافى الهنا
والدهر أنجز وعدنا
والبشر أضحى معلنا
yâ nafsu Tîbî bil-liqâ
 yâ 3ainu qarrî a3yunâ
hâdhâ jamâlul-muSTafâ
 anwâruhû lâHat lanâ
يا نفس طيبي بالاقا
وعين قري أعونا
هذا جنال المصطفى
 أناره لاحت لنا
yâ Taybatu mâdhâ naqûl
 wa fîka qad halla r-rasûl
wa kullunâ yarjul-wuSûl
 li-Muhammadin nabiyyinâ
يا طيبة ماذا نقول
وفيك قد حل الرسول
وكلنا نرجو الوصول
لمحمد نبينا
ya rawDatal-hâdi sh-shafî3
wa Sâhibayhi wal-baqî3
uktub lanâ naHnu l-jamî3
ziâratan linabiyyinâ
يا روضة الهادي الشفيع
وصاحبيه والبقيع
اكتب لنا نحن الجميع
زيارة انبينا
Haithul-amânî rawDuhâ
qad Zhalla Hulwul-mujtanâ
Wa bil-Habîbil-muSTafâ
Safâ wa Tâba 3ayshunâ
حيث الأماني روضها
قد ظل حلو المجتنى
وبالحبيب المصطفى
صفا وطاب عيشنا
Salli wa sallim yâ salâm
3alan-nabî, badri t-tamâm
wal-âli waS-SaHbil-kirâm
Sallâ 3aleyhim rabbunâ
صل وسلم يا سلام
عاى النبي بدر التمام
والآل والصحب الكرام
صلى عليهم ربنا
Bushra lana - Glad tidings
Traditional qasida

Glad tidings for us, we have attained our highest wish
troubles have ceased, and well-being has come.
    Destiny (or: history) has delivered what was promised,
    and joy has become manifest everywhere.

O soul, enjoy the pleasaure in the meeting
O eye, feel comfort
    This is the beauty of the Chosen one
    His lights shine over us.

O blessed earth - we have no words -
in which the Messenger rests!
    We all wish to be united
    with Muhammad, our Prophet.

Oh garden (Rawda) of the Guide and Advocate
And his two companions, and al-Baqi3!
    (O Lord) ordain for us all
    that we may visit our Prophet.

After satisfying the longing
remains the sweetness of what was harvested
     Thanks to the Beloved and Chosen One
    our lives become good nad pure
    
Send blessings and peace, O Lord of Peace,
Upon the Prophet, the fullmoon of perfection
    And upon his Noble Family and Companions
    Send blessings over them, o our Lord.


Bushra lana - Det glada budskapet
Traditionell qasida

Vi har fått ett gott budskapet, (vår högsta) önskan har uppfyllts
alla sorger har lösts upp och välstånd inträder.
Vad som förutsagts om epoken har inträtt
och glädjen sprider sig.

O (min) själ, känn njutning  i mötet
O (min) själ, finn tröst och ro
Se skönheten hos den Utvalde,
vars ljus lyser över oss!

Vi står utan ord infor den välsignade plats,
där Sändebudet vilar.
Alla längtar vi efter att
förenas med vår Förkunnare.

O du Paradisäng där Vägledaren och Förespråkaren (vilar), och hans två Följeslagare, och al-Baqi`
(O Herre) inskriv i allas våra liv
att få besöka vår Förkunnare.

Längtan har uppfyllts,
kvar är sötman av det vi skördat,
och genom den Älskade och Utvalde
blir vårt liv rent och gott.

Sänd välsignelser och fred, o Fredens Herre,
över Förkunnaren, fullkomlighetens fullmåne,
och hans familj och de ärorika Följeslagarna,
o Herre välsigna dem!
Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning: bmk
English Translation: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge

Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-04-28