Hubb al-Nabi –  حب النبي والآل ديني aTransliteration

Hubbun Nabiyy

Hubbun Nabiyy wal Âli dîny
Wa madh-haby haqqan wa yaqîny
Wa ‘umdaty fî kulli hîni
Dawman fa’inny lâ udâmu

Fash-shamsu ba‘dun min dîâhu
Wal badru nûrun min sanâhu
Wal kullu fî ma‘nâhu tâhû   
Lam yudrikû dhâkal maqâm

Awwâhu qad zâda nuhûly
Wa zäda hammy wa dhuhûly
Lâkin bi madhathy lir Rasûli
Shufîtu min kullil alâm

Subhâna man a‘lâhu qadrâ
Wa zâdahu majdan wa fakhrâ
Wa fîd dujâ mawlâhu asrâ
Bihi min al baytil harâm

Uhdî salâty ma‘ salâmy
Ilân Nabil Hâdin Nihâmî
Wal Âli was Sahbil kirâmi
Arjû bihim husnal khitâmi

Love of the Prophet and his Family
by Sheikh Khalid al-Ansari


Love of the Prophet and his Family is my Din,
my true Madhhab and conviction.
My support in all circumstances
and forever - certainly I will mot be let down.

The sun is but a part of his light
and the moon is but an aspect of his splendour
Everyone will be perpelxed by his significance
Unable to grasp such a (high) maqam.

Ah, I was being consumed more and more by sorrow,
my state of distress aggravating,
However by praising the Messenger
I have been healed from all pains.

Exalted is the One Who raised him in rank
and increased him in honor and glory
In the darkness (of the night) his Lord carried him
swiftly from the Sacred House.

I offer blesings and greeings of peace
to the Prophet, the guide, from Tihama,
And the noble Family and companions
hoping by them (to reach) a good ending.

Kärleken till Profeten och hans ätt
av Sheikh Khalid al-Ansari

Kärleken till Profeten och hans ätt,
det är lära och min övertygelse,
den grundval jag i varje ögonblick står fast vid,
– förvisso har jag valt det som är rätt.

Solen är blott en del utav hans strålglans,
och månen ett återsken ifrån hans ljus.
Var människa häpnar inför innebörden
av hans maqam, hans ofattbara rang.

Ack, mer och mer jag tärs av sorger
och bekymmmer, tappar fattningen.
Men genom lovsång till Sändebudet
finner jag bot mot alla mina plågor.

Ära tillkommer Allah, som upphöjt honom,
som upplyft honom till hans stolta rang.
I natterns mörker fördes han av Herren
på färden från det heliga Huset.

Jag sänder min bön om fred och välsignelser
till Förkunnaren, al-Tihami, Vägledaren,
och hans nobla Familj och Följeslagare:
må mitt liv genom dem få ett lyckosamt slut.
Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning: bmk.
English Translation: bmk
Transliteration: a student of sacred knowledge

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge


Damas Cultural Society 2010
www.damas.st
Latest update: 2010-08-26