In jabartum – إن جبرتم كسر قلبي a
Click to enlarge

Transliteration

--- No transliteration avaiable ---

If you repair my broken heart...
Traditional Qasida


If you repair my broken heart...


Ni som brustna hjärtan helar
Traditionell qasida

Ni som brustna hjärtan helar,
ni är de som ger beskydd.
Kära älskade, som lämnat
världen bakom er - salam!

Nattens stjärnor sade: Säg till
Dem som går kärlekens väg:
De som längtar till Muhammad
har en trygg och säker färd.

Den jag älskar och hans Janna, 
om två roser, doftande,
mellan hjärtat och förståndet
lagt en obeskridbar gräns.

Allah sände till oss med de
allra största underverk
Ahmad, Taha, som Han valt till
alla Sändebuds imam.


Sources &
Acknowledgements

Svensk översättning: bmk
English Translation: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred KnowledgeDamas Cultural Society 2010
www.damas.st
Latest update: 2010-08-26