Nur al-Huda wafana –  نور الهدى وافانا 
qClick to enlarge


--- No transliteration available ----

The Light of Guidance
Traditional qasida

The Light of guidance has come to us
By his splendour he has given us life
By his encounter he honoured us
May our Lord send blessings upon him!

Welcome be he!
By him great bounties have reached us
Welfare descended upon us
    since he came to dwell (amongst us)
May our Lord send blessings upon him!

This is the greatest protector!
This is the loving, the merciful!
He came with a flawless heart..
May our Lord send blessings upon him!

O you mercy to the universe!
O you never-ending grace!
Obeyed and trusted.
May our Lord send blessings upon him!

O you who claim to love him:
Love entails obeying his command!
So that tomorrow you may attain his nearness.
May our Lord send blessings upon him!

Our Ahmad, you the Chosen one
Ocean of unperturbed purity and faithfulness
In praising you there is healing
May our Lord send blessings upon him!

By his right, O Lord of Peace
And by the virtue of the House of Honour
And his companions finally
May our Lord send blessings upon him!


Nur al-Huda - Vägledningens ljus
Traditionell qasida

Vi har fått ett gott budskapet, (vår högsta) önskan har uppfyllts
alla sorger har lösts upp och välstånd inträder.
Vad som förutsagts om epoken har inträtt
och glädjen sprider sig.

O (min) själ, känn njutning  i mötet
O (min) själ, finn tröst och ro
Se skönheten hos den Utvalde,
vars ljus lyser över oss!

Vi står utan ord infor den välsignade plats,
där Sändebudet vilar.
Alla längtar vi efter att
förenas med vår Förkunnare.

O du Paradisäng där Vägledaren och Förespråkaren (vilar), och hans två Följeslagare, och al-Baqi`
(O Herre) inskriv i allas våra liv
att få besöka vår Förkunnare.

Längtan har uppfyllts,
kvar är sötman av det vi skördat,
och genom den Älskade och Utvalde
blir vårt liv rent och gott.

Sänd välsignelser och fred, o Fredens Herre,
över Förkunnaren, fullkomlighetens fullmåne,
och hans familj och de ärorika Följeslagarna,
o Herre välsigna dem!
Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning: bmk
English Translation: bmk

About the Damscene munshidun
Audio: courtesy of Sacred KnowledgeDamas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-28