Rannihi ya saba  – رنحي يا صبا
--- No transliteration available ----
Send reelings, cool wind from the Easter
Traditional qasida

Send reelings, cool wind from the East!
Move exalted with joy, o branches!
Recite songs, o hills!
Welcome to the Prophet!

O caravan drivers of the Beloved!
The mention of the Beloved
Is like the scent of musk and perfume,
The secret of (the letters) Kaf and Nun!

Blessed earth of the Elect,
In you rests the protected one,
Your soil is (healing) like
Ithmid (kohl) for the eyes!

In you, o my Paradise meadow (Rawda)
(Shines) the light of Taha, the Beloved!
May my defects be healed
By your wonderful earth!


Ila, o östanvind
Traditionell qasida

Sänd, o östanvind, ilande vindar1,
sväll av glädje, o grönskande skott
o berg, stäm upp er sång:
välkommen vare Sändebudet!

O ni ledare för den mest älskades karavan2:
sannerligen, att nämna den älskades namn
sänder doftande fläktar av oljor och mysk –
hemligheten med Kaf och Nun3
.
O du Tayba – den Utvaldes jord:
i dig vilar den som i renhet bevarats,
helande är din mull
som kohl för ögonen.

O du Rawda, o Paradisäng,
i dig skimrar Taha's, den älskades, ljus.
Må din förunderliga jord
bli mina bristers bot!
________________________________

1. Vinden från nord-ost kommer med regn, den är sinnebilden för ett gott förebud.
2. Karavanledaren brukade sjunga för att ange tempot för kamelerna.
3. Symboler för skapelsen.

Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning: bmk
English Translation: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred KnowledgeDamas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-28