Tala´a al-badru ´aleyna – طلع البدر عاينا t
Click to enlarge

--- No transliteration available ---

The full moon has risen
Transmitted from the Ansar of Madina

Al-Bara ibn Azib (a Companion) narrated that: [..] “I had never seen the people of Madina so joyful as they were on the arrival of Allah’s Apostle, for even the slave girls were saying, ‘Allah’s Apostle has arrived!’”[..] (Sahih Bukhari, volume 5, Book 58, Number 262) .


The full moon has risen over us
From the mountains of al-Wada`.
We shall ever give thanks for it
As long as there will be callers to Allah.

O you who was sent to us
You came with a command to be obeyd
You came to give honor to our city
Welcome o best of callers!


Fullmånen strålar över oss
Tradition från folket i Madina

När Allah's Sändebud (fred och välsignelser vare med honom) kom till Medina, gick folket ut i dalgången mellan bergen för att möta honom, och hälsade honom med denna sång (här fritt översatt). En av Följeslagarna, Al-Bara ibn Azib, berättar: "Jag har aldrig sett folk så glada som när Allah's Sändebud kom, t.o.m. tjänsteflickorna sade: 'Allah's Sändebud har anlänt!'" (Sahih Bukhari)


Fullmånen strålar över oss
i välkomstens dal.
Evigt tack är vi skyldiga den
som oss kallat till Allah.

Du är den Han sänt med påbud
för att vi ska lyda dem
Din glans strålar över vår stad
Välommen till oss.Sources &
Acknowledgements

Svensk
översättning: bmk
English Translation: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred KnowledgeDamas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-28