Taraqtu bab al-raja –  طرقث باب الرجاءClick to enlarge


--- No transliteration available ----

I knocked at the dorr of Hope
Traditional qasida

I knocked at the door of mercy
While people were sleeping
And spent the night complaining to
My Lord about my state.

.....Jag klappade på hoppets port
Traditionell qasida – Författare: okänd

Jag klappade på hoppets port, medan alla  andra sov
och om natten gick min klagan till min beskyddare.

Och jag sa: O du Du mitt hopp, i denna belägenhet,
Du kan avlägsna allt ont, Dig förlitar jag mig på.

Inför Dig beklagar jag sorger ingen annan vet.
Bära dem jag ej förmår, saknar mod och tålighet.

Ödmjukt sträcker jag nu fram mina behövande hän-
der mot Dig, o Du som i nöden är min bäste Vän. 

Avvisa dem inte, o Du min Herre, jag Dig ber!
Ur din godhets källa skänk vatten åt var sökande.


Sources &
Acknowledgements

Svensk översättning: bmk
English Translation: bmkDamas Cultural Society 2010
www.damas.st
Latest update: 2010-08-20