O sons of the Elect - يا بني المصطفى
 q
Click to enlarge
Transliteration


--- No transliteration avaialble ---

Oh Sons of the Elect
by Sheikh Bakri Rajab

Oh children of the Chosen one, you my treasure,
Have mercy upon your servant, heal my broken state.
I have come to implore by Abu Bakr,
and the one whose justice encompasses all existing,
and 'Ali, with whom Allah is well pleased, and the martyr 'Uthman.

Foremost is your virtue, oh sons of al-Zahra,
and your rank is above avery human rank
Oh my Masters, you have attained the utmost elevation,
you grandfather was the best whose presence honored the universe:
Ahmad,the Chosen one from the Banu 'Adnan.

Our lives are now serene, oh master of the wine,
See to us, hurry, and fill our cups!
Pour us a drink that will quench the thirst of our souls,
from the wine of love that dispells the sorrows.
that we may sip its drink from the mercyful's hand.

Unite (us with) your love, oh you owners of rank,
Grant the gift of your affection, break my separation!
I have melted in love for you, and my patience is dissolved,
the estrangment within me a flame consuming sun and moon
Unite the desirous one, you endowed with 'Irfan!

Send blessings, oh our Lord, as long as the caravandriver sings to spurs his camel,
to the one whose presence honored this circle and this river bed,
and upon the Family who are the offspring of the Guide,
and the Companions, who attested to the Quran,
and the ones who followed them, supporting the Din.  
  O ni den Utvaldes söner
av Sheikh Rajab Bakri

O ni den Utvaldes söner, ni är min skatt.
Var barmhärtiga mot er tjänare, räta ut min brutenhet.
Jag kom för att bönfalla vid Abu Bakr, vid [`Umar],
vars rättsinnighet (väger tyngre än) hela universum,
Vid `Ali, den Allah fann behag i, och martyren `Uthman.

Era företräden är de allra främsta, o al-Zahra's söner.
Och er ställning högst bland alla människor.
I rang står ni över mina mästare.
Er morfar är den bäste som hedrat universum –
Ahmad den Korade av Adnans stam.

Rena vårt liv, o vinets mästare!
Kom skyndsamt till oss, fyll våra bägare,
Skänk oss en dryck som ger själarna liv,
Av kärlekens vin, som fördriver (all) sorg,
Låt oss dricka en mufull ur den Barmhärtiges hand.

Låt den som älskar er nå fram (till er), o ni ägare av rang!
Giv förening med er, och bryt min isolering (från er)!
Jag är upplöst i kärlek till er, inget tålamod har jag kvar.
Söndringen flammar inom mig, dess eld förtär både måne och sol.
Låt den längtande förenas med er, o ni som äger `irfan.

Vår Herre, sålånge kameldrivaren driver karavanen med sång,
välsigna den som hedrat vår krets och vår dal,
och släkten av Vägledarens ätt,
och följeslagarna, de som bekräftade Koranen,
och ledet efter dem, som bistod religionen.
Sources &
Acknowledgements

Translation / Svensk översättning: bmk

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge
Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-20