Ya Imam al-Rusli - يا إمام الرسل
sallAllahu `aleyka wa sallam


O leader of Prophets
Traditional qasida

O leader of all Prophets, o you my Support,
You are the door to Alllah, the one on whom I rely.
In this my dunya and in my afterlife,
O Messenger of Allah, take me by my hand.
An oath was sworn "By the star when it declines", [1]
Good health and sickness are not alike.
So divest yourself of the two universes, except for
Love for the Master of the Arabs and non-Arabs.
He is the Master of Masters, from the people of Mudar,
The great helper of the people of desert and cities,
He was given signs (ayat) and Suras,
He is the source of wisdom and Sacred Law.
Like a moon, good and wholesome is his heart,
his character and his way of life.
He is the most pure and and select of all people,
A righteous witness for people of right and wrong.
No eye has seen, or ever will see,
A human being the like of TaHa.
He is the best who ever left traces on earth,
Pure in character and noble personal traits.1. Quran 53:1. I Sura al-Najm (The Star), which describes the first Reveleation.


O du Profeternas ledare
Traditionell qasida

O du alla Profeters främste imam,
du leder till Allah, du mitt stöd.
 
I denna värld och i den kommande
tag min hand i din, o Allah's Sändebud.

En ed har svurits vid stjärnan som skönk– (1)
är då liv i välstånd som liv i nöd?

Vänd bort din blick från världen, och ge
nationernas frälsare kärlek och tro.

Från Mudar's folk av främsta elit,
beskyddare av öken och stad.

Med klara tecken och liknelser
kom han för att skänka visdom och Lag.

Som månens ljussken är hans förebild,
god och ädel till hjärta och sinnelag.

Bland människor den allra klaraste
ledfyr som skiljer rätt ifrån fel.

Inget öga har sett eller kommer att se
bland mänskor TaHa's like någonsin.

Ingen som sin fot på jordens yta satt
har som han en lysande ren karaktär.


1. Koranen 53:1. I Sura al-Najm (Stjärnan) beskrivs Koranens första uppenbarelse. Den inleds med att Allah den Upphöjde svär en ed: "Vid den sjunkande stjärnan".
Sources &
Acknowledgements

Translation / Svensk översättning: bmk
med tack till Ann-Catrin Nilsson

About the Damascene munshidun
Audio: courtesy of Sacred Knowledge

top >>


Damas Cultural Society 2007
www.damas.st
Latest update: 2010-08-28