Header

Årsmöte 2018

Årsmöte: Latinamerikakommittén i Luleå

NK 2018-04-17

LULEÅ. Latinamerikakommittén i Luleå har hållit årsmöte. Vid genomgången av verksamhetsberättelsen konstaterades att många utåtriktade arrangemang genomförts. Bland annat har det varit möten med bilder och information om Guatemala, El Salvador, Colombia och Venezuela samt möten med reseberättelser från Peru och Kuba.

Latinamerikakommitténs loppis, som håller till i ett hus på Kronan, har öppet varje lördag med medlemmar i kommittén som ställer upp ideellt. Mötet kunde konstatera att en dryg tredjedel av medlemmarna på så sätt har varit aktiva, vilket är glädjande. En annan glädjande nyhet är att under 2017 blev det klart att loppisen får vara kvar i lokalerna på Kronan hela 2018. Uppsägning av lokalen har hängt över kommittén sedan våren 2015. Tack vare försäljningen på loppis samt även enskilda gåvor av medlemmar plus Sida-bidrag via Forum Syd, har detta solidaritetsarbete gett 705 450 kronor till Latinamerika.

Planerad verksamhet är att fortsätta med utåtriktade arrangemang för att informera om situationen i olika länder i Latinamerika. Loppisarbetet fortsätter. I lokalen fortsätter man också att sälja Fairtrade- och rättvisemärkta produkter.

I höst är det 45 år sedan kuppen i Chile då en den demokratiskt valde presidenten Allende störtades. Då är det också 45 år sedan Latinamerikakommittén bildades, då med namnet Chilekommittén. Det kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat ska en studiecirkel om Chile ordnas.

Till styrelse valdes Siv Andersson, Carina Diaz, Ingemar Nilsson, Jan-Olov Perä, Anna-Greta Wallmark och Rolf Viklund.

Mötet avslutades med gott fika och sedan visade Joanna Mendez Perä bilder från sin långa resa i Latinamerika. Det var ett mycket fint bildspel som väckte reslusten hos deltagarna

Internationella dagen på Hägnan

Café International

Bild: Privat | Föreningen deltog bland annat på Internationella dagen på Hägnan.