Header

Ja till dialog - nej till intervention i Venezuela

2019-03-07

Värna internationell rätt, ickevåld och dialog som lösning i politiska konflikter! Så har traditionellt varit Sveriges ståndpunkt, med få undantag, när motsättningar i världspolitiken ska försöka lösas.

Så borde det vara ännu anno 2019.
Men något tycks ha hänt. För när den ekonomiska krisen i Venezuela resulterade i att en person vid namn Juan Guaido självutnämnt utropade sig som landets legitime president, var Sverige och utrikesminister Margot Wallström tidigt ute och gav Guaido sitt stöd. Sverige sjunger därmed i samma hätska kör som till exempel Donald Trump och Javier Bolsonaro, den sistnämnda Brasiliens president sedan årskiftet, och en anhängare av militärdiktaturens år i hemlandet som varade mellan 1964-85. Inte kan väl Sverige och Margot Wallström känna sig bekväm i det sällskapet!?

Det handlar inte om att Sverige måste sympatisera med den bolivarianska revolutionen, som inleddes 1999, och dess nuvarande och allt mer pressade president Nicolás Maduro.
Inte alls, Sverige bör däremot gnugga ögonen och inte falla i krigsretorikens förenklade dunster som orkestreras från USA och dess allierade. Sverige bör i stället verka för att konfliktens huvudparter i Venezuela möts så snart som möjligt i ömsesidig dialog.
Kanske i Sverige, likt motparterna i konflikten i Jemen!?

Folket i Venezuela lever i knappa tider, och många har lämnat landet. Och motsättningarna inom landet är djupa.
Men det folket behöver emanerar inte från gevärspipor Made in USA eller annorstädes.
Mat på bordet, barnen i skolan och en normal vardag, är vad gemene man och kvinna i Venezuela önskar.
Vägen dit går via dialog - inte genom intervention.


Latinamerikakommittén i Luleå
genom
Ingemar Nilsson
Vretv.5B
97438 Luleå

Internationella dagen på Hägnan

Café International

Bild: Privat | Föreningen deltog bland annat på Internationella dagen på Hägnan.