Header

Om oss

Latinamerikakommittén i Luleå bildades hösten 1973 strax efter militärkuppen i Chile. Vi har gett stöd till olika befrielserörelser, fackföreningar, folkrörelser och inte minst till Luleås vänort Puerto Cabezas i Nicaragua.

Latinamerikakommittén sprider kunskap om Latinamerika genom
- Studier i form av seminarier och studiecirklar
- Café International – temamöten om länder och aktuella frågor
- Utställningar egenproducerade eller inhyrda
- Informationsblad
- Bokbord
- Insändare och artiklar i olika tidningar
- Hemsida på Internet

Latinamerikakommittén ger ekonomiskt stöd till olika biståndsprojekt genom
- Insamlingar
- Stödarrangemang
- Loppmarknader

Latinamerikakommittén är partipolitiskt obunden – men inte opolitisk!

BEKÄMPA IMPERIALISMEN!
Det ständiga, starka inflytandet från utländska stormakter - de senaste hundra åren från USA - har varit och är ett hinder för utvecklingen av välstånd och verklig demokrati i Latinamerikas länder.
Därför menar vi att solidaritetsarbetet hör samman med att bekämpa imperialismen.

STÖD DE LATINAMERIKANSKA FOLKENS KAMP FÖR SOCIALISM!
Vi tror inte att de fria marknadskrafterna förmår åstadkomma en rättvis resurs- och maktfördelning, vare sig nationellt eller internationellt.
Därför stöder vi de latinamerikanska folkrörelser som verkar för socialism.

Bli medlem redan idag!

Projekt