ARC Electronics
     
 
Referenser
intyg, betyg och annat bevismaterial gällande Jiri Klokocka, VD för ARC Electronics
 
 
Länkar på den här sidan öppnar fönster med inscannade intyg. På vissa av dem finns mitt personnummer, som jag här tagit bort. För övrigt överensstämmer intygen helt med sina original.
 
KTH
 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Examen från elektrolinjen, 160p
Anställning på Institutionen för Elektrisk mätteknik
 
KMI
 
Kommunala Musikinstitutet, Stockholm
Musikteori 1984
 
SU
 
Stockholms Universitet
Pedagogik och Multimedia 55 poäng 1996 - 2001
 
Intyg
 
Intyg från prof. Lars H. Zetterberg 1984
Intyg från doktor Olov Fahlander 1998
Intyg från musikteaterdirektör Christer Arnell 2003
 
Övrigt
 
Det här var ett urval från en mängd av olika intyg. Vill du se handlingarna med egna ögon, så får du ta kontakt med mig. Jag kan även visa upp mina arbetsprov.
 
 
copyright Jiri Klokocka, Sweden
skapad: 2003-10-18
uppdaterad senast: 2015-04-26
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/arc/referens/index_s.htm