harmony ARC Electronics  -  Ljud  -  Klipp

 
uppdaterad 2009-11-14    
Att klippa låtar efter eget behag
 
av ljudteknikern Jiri Klokocka

Det musikaliska paradiset
Program för ljudredigering
Det ohörbara skarvet
Ta bort missljud
Justera tonkurvan

Det musikaliska paradiset
 
Tänk om det bara såldes CD med absolut fulländad musik! Då hade jag inte behövt skriva det här avsnittet. Nu är det så att var och en av oss har lite annorlunda smak.

Vad gör jag, när jag köper en ny CD? Jag kopierar de låtar, som jag riktigt berörs av, till hårddisken. (Ja, det här är ett steg mot den interaktiva musiken.) Lyssnar noga och vid behov klipper bort uttjatade avsnitt. Det kan exempelvis vara lite väl tilltagna refränger eller ett intetsägande solo, som aldrig tar slut. Du vet säkert bäst, hur du egentligen hade önskat att låten hade framförts.

Det tar tid att klippa och finjustera låten. Men jag personligen tycker det är värt mödan. Efter att ha krattat rent en låt, känns det fullkomligt tryggt att lyssna på den. Då äntligen kan jag öppna mig fullt för att ta in låten. Då tror jag att även kompositören blir glad.

Program för ljudredigering
 
Alla program är inte lika lätta att använda. Personligen föredrar jag ett jättegammalt program från nittiotalet, som hör till ljudkortet tripleDAT från Creamware. Visserligen är programmet buggigt, men buggarna stör mest när man gör stora arrangemang. Det är alltså inget för proffs. Men för att finputsa en låt passar det alldeles utmärkt.

Det finurliga med tripleDAT är att programmet har en relativt hög upplösning i tidsaxeln. Men framför allt att det är lekande lätt att knäppfritt skarva två ljudblock. Antag att jag vill ta bort ett mittparti från en låt. Då gör jag två raka klipp. Det första gör jag strax innan mittpartiets första taktslag. Det syns i kurvformen en mindre amplitudsvacka på det stället. En liten grop, eller fördjupning. Du får zooma in ordentligt i tidsaxeln. Jag klipper i slutet av den svackan, för att kunna använda svackan till övertoning till låtens tredje avsnitt. Andra klippet (mellan mittpartiet och det tredje avsnittet) gör jag i början av en motsvarande amplitudsvacka. Mittpartiet kan jag nu radera bort. Och så flyttar jag det tredje partiet så att dess inledande amplitudsvacka sammanfaller med det första partiets avslutande svacka. Genom att låta dessa två ljudblock överlappa varandra i samma spår, skapar tripleDAT automatiskt en s.k. cross fade, dvs en övertoning.

Övertoningen är linjär. Men i nästan alla sammanhang behövs det kvadratiska volymkurvor, för att behålla en jämn energinivå i en övertoning. Här kommer något av det bästa med tripleDAT. Jag bara dubbelklickar på krysset (ikonen för cross fade) och sätter ett kryss i en ruta, så blir skarvet helt ohörbart.

Det här var en lite förenklad beskrivning. Jag brukar vara noga med att först finjustera pulsen i låten. Så jag lägger de två blocken i två olika spår. Sedan drar jag ut dem, så att jag ser det första taktslaget till mellanspelet och till det tredje partiet. Sedan förflyttar jag det tredje partiet så att taktslagen inträffar exakt ovan på varandra. Provlyssnar. Eventuellt finjusterar lite till. Sen trimmar jag blocken så att det första slutar med svackan och det påföljande börjar med svackan. Slutligen lägger jag dem i samma spår. Det gör jag med hjälp av tangentbordets piltangenter, för att behålla blockens exakta placering i tiden.

Det ohörbara skarvet
 
Mest sannolikt använder du något annat program. Om programmet automatiskt låser ljudblocken till ett rutnät (se grid settings), så försök disabla (stänga av) denna funktion. Detta för att kunna få pulsen i musiken att gunga jämnt över skarvet. När det gäller volymkurvor i skarvet, sträva efter att göra dem lite avrundade, ungefär som två små vattenfall (eller damm) mot varandra. I mitten av övergången ska de mötas på en nivå av -3 dB. I linjär skala motsvarar detta ca 71%.

Ta bort missljud
 
Tyvärr håller inte alla musikutgivare samma höga tekniska nivå. Ibland kan det höras knaster från en glappande mikrofonsladd, eller en tydlig drop out från en analog master. Det finns speciella program, som kan ta bort vissa typer av missljud, bl.a. knaster från vinylskivor. Egentligen borde det gå att skriva program, som kan reparera lindrigare drop outs. Men vissa missljud går inte att fixa med ett specialprogram. Lyckligtvis innehåller musiken ofta en massa upprepningar. Vad jag då gör, är att jag lånar ett likadant avsnitt från ett annat ställe i låten och använder det för att lappa över den skadade delen. Har du tur, så hittar du ett ställe med samma tempo och instrumentering. Då kan överlappningen bli helt ohörbar.

Justera tonkurvan
 
Olika musikproducenter har lite olika idealer kring hur mycket bas och diskanter det ska vara på inspelningen. När du ändå håller på och redigerar, så passa på och finjustera tonkurvan med equalizern (i ljudredigeringsprogrammet).

Jag brukar först göra en grovjustering. Sedan sätter jag på någon annan låt, s.k. referenslåt. En, som jag vet att jag i åratals varit fullt nöjd med ljudkvalitén. Då liksom nollställer jag mina öron. Och sen återgår jag till mitt aktuella musikprojekt och känner efter i fall det är något mer, som behöver justeras.

Ytterligare en sak att tänka på, är att få ungefär samma subjektivt upplevda ljudnivå från alla låtar, som ska brännas om på en CD. När tonkurvan justeras, så kan även den totala ljudnivån ändras. Jämför därför slutresultatet med de andra låtarna. Bränn gärna ett prov på en CD-RW, så blir det billigare och framför allt miljövänligt att göra eventuella finjusteringar efteråt. När du provlyssnar på din CD-RW, så kan du även känna efter, huruvida pauser mellan låtarna behöver justeras.


Copyright: Jiri Klokocka, Sweden
skapad: 2003-08-31
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/arc/sound/klipp.htm