ARC Electronics       NOGGRANNHET
 

     Backup
     Tester
     Förberedelser
     Hårddisken
     Installation

 
Att installera om ett system
av Jiri Klokocka, ARC Electronics, november 2002 - oktober 2004
 
Det händer ibland att datorn harklar sig och går allmänt trögt och det hjälper inte att man startar om den. Om det här börjar precis efter att du lagt till en ny mjukvara, försök avinstallera den. I bästa fall kan det avhjälpa problemet. En annan orsak kan vara att det ligger en skiva i CD-enheten som bromsar systemet.
      Eller kanske datorn beter sig egendomligt i störst allmänhet. Kan det vara så att någon av systemfilerna har blivit skadad? I Windows kan du gå in i Tillbehör - Systemverktyg - Microsoft Systeminformation - Verktyg - Systemfilgranskaren och reparera skadade systemfiler. Eller kanske det är dags att kolla efter senaste buggfixar till operativsystemet.
      Men ibland kan man sitta en hel dag med att trimma datorn och ingenting tycks hjälpa. När funktionaliteten hos operativsystemet inte går att återställa med tillgängliga medel, så finns det bara en chans kvar och det är att installera om hela rubbet med alla program och arbetsfiler.
 
Börja med backup
 
Om inte du redan har gjort det, spara alla värdefulla filer och inmatningsdata. Det kan vara praktiskt att även spara fonter som ligger i C:\WINDOWS\FONTS eller var du nu har installerat dem. Själv har jag fonter från ett antal olika CD-ROM och då spar jag tid, när jag slipper leta efter mina favoritfonter på dessa skivor.
Gör tester
 
Nu är det gyllenne tillfälle att prova sådana program eller drivrutiner, som du normalt inte skulle våga installera. Upplev lite extra äventyr!
      Säkert är jag inte den enda som har upptäckt vad nya uppdateringar kan leda till. Visserligen kan de lösa gamla problem, men samtidigt skapar de också nya. Så därför är det lika bra att nu passa på och förhandsgranska, vilka de nya problem kommer att bli och ta sig en funderare om uppdateringen kommer göra livet lättare.
testa även hårdvaran  
Benchmark HQ hittar du det mesta när det gäller diagnostikprogram. Många av dem är freeware. Med hjälp av dessa testprogram får du veta i vilket skick datorns hårdvara befinner sig.
Förbered installationen
 
Ta reda på i exakt vilken ordning det nya systemet ska installeras. Skriv ner det. Vill du exempelvis ha flera bildbehandlingsprogram? Ett av dem kanske du vill använda som standard. Installera det programmet som sist. Då kommer filextentioner att associeras just till det programmet. När du sedan dubbelklickar på en bildfil, så öppnas bilden i ditt favoritprogram.
Bestäm vilka program, som ska vara med i det nya systemet.
Hur mycket plats tar dessa program?
Vilken eller vilka enheter ska de ligga på?
Hur bör enheterna lämpligast formatteras? Vilket filsystem passar bäst för var och en av dem?
Plocka fram de CD och disketter från vilka den nya installationen ska göras. Ha även framme tomma disketter, som installationsprogrammet kan behöva för att kopiera startfiler till (s.k. emergency disk). Om någon av hårddiskens enheter, t.ex. E:, inte nödvändigtvis behöver formatteras, kopiera gärna hela installations-CD:n för operativsystemet till hårddisken. Det är inte alla CD-enheter som fungerar, när C: är nyformatterad. Och på en del datorer arbetar hårddisken betydligt snabbare än CD-enheter, vilket kan korta ner installationstiden.
      Vill du ändå installera från en CD? Om datorn inte bootar från CD-enheten, så prova gå in i BIOS-setup. På de flesta datorer når du det programmet genom att strax efter starten (det visas ett jättekort meddelande om det på skärmen) trycka på Delete-knappen. Då öppnas ett speciellt meny, där du bl.a. ges möjlighet att bestämma från vilka enheter datorn ska boota (ladda operativsystem). Då kan du i så fall temporärt välja att i första hand boota från CD-enheten. Kom bara ihåg att vid nästa omstart återigen trycka på Delete och ändra bootsekvensen till den ursprungliga.
      Om du vill ändra byglingen på moderkortet eller ändra något annat i hårdvaran, gör det nu.
      Partitionering är ett sätt att dela upp hårddisken i flera mindre enheter. Fördelar med denna uppdelning är bl.a.:
En liten (2 GB) partition på en stor (100 GB) hårddisk ger en snabbare medelåtkomsttid (just på denna lilla partition).
Att defragmentera en liten partition går mycket fortare, än att defragmentera hela hårddisken.
När ex.vis bootpartitionen behöver formatteras om, behåller övriga partitioner sina filer.
För att kunna ha flera operativsystem på samma dator, behöver systemen installeras i olika partitioner.
Nu har jag använt ordet partition synonymt med enhet. I själva verket kan det vara lite mera invecklat. Läs helst dokumentationen till ditt system. De två vanliga partitionstyper är primär och utökad. Den utökade kan i sin tur delas upp i ett antal logiska enheter. För äldre system gäller speciella regler för tilldelning av enhetsbeteckningar. När två fysiska hårddiskar båda har primär och utökad partition, så tilldelas enhetsbeteckningar lite sick sack. C: och D: blir hårddiskarnas primära partitioner. Först därefter följer de övriga enheter (E:, F:, ...).
      Något annat att tänka på: Kan det vara sant, att en 2,0 GB partition rymmer flera filer än en på 2,1 GB? Jo, det är så att filer på hårddisken ligger utspridda i s.k. allokeringsenheter. I moderna system kan du välja storleken på dessa, när du formatterar hårddisken. Äldre operativsystem, t.ex. Windows 98, väljer storleken automatiskt till 4096 bytes för enheter upp till 2 GB och 32768 bytes för enheter över 2 GB. Det betyder att en fil på 10 bytes förbrukar åtta gånger mer plats på en stor enhet (>2 GB). Tyvärr.
Formattera hårddisken
 
Försäkra dig ännu en gång om att alla filer är sparade och helst också verifierade. Vid behov partitionera om hårddisken och formattera den. Har du möjlighet, gör sedan backup på partitionstabellen. I MS-DOS 5.0 var det enkelt. Då skrev man bara mirror /partn , så sparades tabellen på diskett. I moderna operativsystem finns mera avancerade spegelfunktioner. Spegling gör hårddisken feltollerant.
      Nu har du skapat utrymme för ett nytt, friskt system. Och då är det nödvändigt att du har en bootbar CD (installations-CD) eller diskett. Annars startar inte datorn. Hos moderna operativsystem kan själva installationsprogrammet utföra partitioneringen och formatteringen. Då blir proceduren enklare.
diagnostiktest  
När hårddisken är precis formatterad, men fortfarande tom, är det ett utmärkt tillfälle att köra något riktigt utförligt hårddisktest. Ett sådant bör ha i förväg lagts över på en bootbar diskett. Fördelen med att köra programmet nu, är att du kan låta programmet reparera evenuella problem med fullständigt lugn. Även när ett reparationsprogram varnar att data kommer bli förlorade, så kan du ge klartecken att fortsätta, eftersom hårddisken är helt tom. Det finns inga data att förlora. Skönt.
varning  
När man köper en hårddisk, som är större än 137 GB, och stoppar in i sin dator, kan det i värsta fall hända att den visserligen går att formattera och att det går installera ett system på den. Men efter några veckor säger det plötsligt "krasch" och stora delar av hårddisken blir oläsbara. Detta inträffar när man inte ser upp med en liten hemlig windowsnyckel, se närmare EnableBigLBA.
Installera systemet
 
Halleluja, nu äntligen är vi framme vid själva installationen! Med modern mjukvara brukar den till större del sköta sig själv. När du har installerat systemet, drivrutiner och alla program, lägger du bara till dina personliga filer och arbetsfiler. Var beredd på att en eventuell internetanslutning behöver läggas in på nytt.
kontroll  
Nu kan det vara intressant att köra programmet CPUspeed och anteckna, vilken CPU-frekvens det rapporterar vid några försök. Den tillgängliga frekvensen hos ett obelastat system brukar variera lite grann, men inte mycket. Kom ihåg eller skriv upp siffran. Kör sedan CPUspeed efter varje ny programinstallation, så får du veta, vilka program, som drar ner datorns prestanda. Exempelvis efter en utskrift kan det ligga kvar ett program för hanteringen av utskriftsköer. Jag vet om ett sådant program, som bromsar systemet till halva farten. När ett sådant program avslutas, så återfår systemet (i bästa fall) sin ursprungliga kraft.
      Om du har valt att samtidigt uppgradera till ett nyare operativsystem, var då inte förvånad, om vissa äldre program inte längre vill fungera. Samma kan hända, även när man byter moderkort eller på något annat sätt gör datorn kraftfullare.
      Titta in i enhetshanteraren. Den bör vara fri från uppropstecken och frågetecken. Provkör alla program. Om allting fungerar till din fulla belåtenhet, gör en ny backup. Den här gången rekommenderar jag göra backup på hela hårddiskavbilden (eng. image). Den här backupen bör inte göras från Windows, såtillvida du inte har ett speciellt backupprogram, som är gjort just för detta. Om du har ett backupprogram för MS-DOS, starta då datorn i MS-DOS läget. Använd inte MS-DOS prompten. Lycka till!
 
text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka, Sweden
skapad: 2002-11-30
uppdaterad senast: 2010-09-19
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/arc/system/sysins_s.htm