harmony
ARC Electronics  -  Video  -  Specialeffekter

SPECIALEFFEKTER

Optisk återkoppling

Här filmade jag skålandet i ett mörkt rum med själva TV-monitorn som bakgrund. Upprepningar i bilden uppstod till följd av att kameran var riktad mot den bildskärm, som visade vad kameran filmade (optisk återkoppling).

Mera optisk återkopplingDigitala effekter

Bilden ovan kan man få med hjälp av filtret Bend.

 
Nästa kapitel: Masterframställning


kontakt: e-mail
copyright: Jiri Klokocka
skapad: 1999-10-18
reviderad: 2010-09-19
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/arc/video/effekt.htm