harmony
ARC Electronics  -  Video  -  Masterframställning

MASTERFRAMSTÄLLNING

När allt redigeringsarbete är klart, skapar du ett original av produktionen. Jag kallar originalet för en master. Om du har gjort en fullskärmsvideo, låter du nu redigeringsprogrammet skapa en master (videofil). Från mastern kan du sedan göra kopior på videoband, CD eller DVD. I Premiere kan dialogfönstret se ut så här:

Med ovanstående inställningar (1996) får du bäst kvalité, både hos bilden och ljudet. Men det kan hända att äldre datorer inte hänger med vid uppspelning av resultatet. Rörelser kanske blir hackiga. Då finns det flera saker som du kan göra för att få en jämnare uppspelning.

 • optimera datorns funktion (bl.a. defragmentera hårddisken)
 • halvera horisontell upplösning (från 768 till 384)
 • öka videokompressionen
 • halvera ljudets samplingfrekvens (från 44,1 till 22,05 kHz)
 • halvera vertikal upplösning (från 576 till 288)
 • välja mono ljud

Optimering av datorns funktion brukar stå beskriven i handboken som följer med videoinspelningskortet. Titta även i handboken för redigeringsprogrammet. En liten hemlighet som jag upptäckt är att uppspelningen kan bli jämn (eller åtminstone jämnare), när du låter datorn spela upp videon några gånger efter varandra. Då får datorn lite lättare att hitta bildrutorna på hårddisken. Trots första uppspelningens hackighet.

Att halvera horisontell upplösning brukar på en VHS-kassett inte märkas. Däremot, att halvera den vertikala upplösningen kommer att påverka snabbare rörelser i bilden. De kommer att upplevas en aning ryckiga. Dessutom försämras skärpan i vertikal riktning.

Omsampling av ljudet

Att välja en annan samplingsfrekvens hos ljudet, än den hos originalljudet, kan leda till problem. Det finns flera program som inte klarar av att utföra en matematiskt korrekt omsampling. Tydligast märker du programmets kvalité, när du samplar om till en mycket låg frekvens, t.ex. 11,025 eller 8 kHz. Om du då hör störande toner/oljud som inte hördes i originalljudet, så fungerar inte programmet korrekt.

Vad gör man då? I första hand läser man genom programmets dokumentation och kollar om det nämns något om s.k. antialiasing filter vid resampling. I bästa fall ska du kunna klicka på antialiasing i ljudets dialogruta och då få rent ljud. I annat fall kan du försöka skapa en separat fil med korrekt omsamplat ljud och sedan använda den filen vid skapandet av mastern. I värsta fall får du gå in i ett ljud­editerings­program och lågpassfiltrera ditt ljudmaterial så att det efter en omsampling ska låta rent. Lågpassfiltrets gränsfrekvens brukar läggas fem procent lägre än hälften av den samplingsfrekvens som du i slutändan vill använda vid uppspelning av den färdiga videon.

Ljudexempel:
originalljudet (från Köksglädje)
omsamplat till 11,025 kHz med Media Studio Pro 2.0 (vitaminburken låter konstigt och för starkt)
omsamplat till 11,025 kHz med Premiere 4.0 (samma problem som Media Studio Pro 2.0)
originalljudet genom ett antivikningsfilter (LP-filter) (de vassa ljuden filtreras bort)
filtrerat ljud omsamplat till 11,025 kHz med Media Studio Pro 2.0 (nu blir ljudet rent)

Konvertering till multimediaformat

Om du vill använda din video i en multimedia­presentation eller lägga upp den på en hemsida, konverterar du din masteroriginal till ett mindre format. Oftast med lägre antal rutor per sekund. Då minskar filstorleken och videon kan spelas upp även på långsamma maskiner.

Mina erfarenheter är att Premiere 4.0 i vissa fall inte klarar av denna konvertering. Ibland använder jag därför Multimedia Converter, som ingår i MediaStudio Pro 2.0. Det är lätt att lära sig och verkar klara av många olika format. Men omsamplingen av ljudet håller samma låga klass som Premiere 4.0. Därutöver, omsamplingen av bilden är väldigt primitiv (till skillnad från Premiere). Men det går att komma förbi genom att förbehandla materialet innan konverteringen. Jag tar upp Multimedia Converter här för att belysa de olika problem som man kan stöta på i samband med konverteringen. Vissa av dessa problem har jag tyvärr hittat även hos dagens moderna DVD-publicerings­program.

originalbild
Nedan kan du se några exempel på hur bildens kvalité påverkas i olika sammanhang. Vi utgår från testbilden till höger:

Bilden innehåller en böjd och flera lutande konturer. Det är nämligen dessa som råkar mest illa ut vid konvertering och komprimering. Bilden visar ett urklipp ur en PAL-bild i kvartsupplösning (384x288 pixels).

Om man konverterar bilden med Multimedia Converter till en 160x120 pixels 15 fps QuickTime movie, kan man få resultat som visas nedan.

utan kompressionmed kompression
Resultat med Multimedia Converter, 2 ggr förstorat:

Det märks tydligt att både förminskningen och kompressionen försämrar i det här fallet kvalitén. Problemet med Multimedia Converter är att det inte klarar av
antivikningsfiltrerat
att interpolera mellan bildpunkterna på ett snyggt sätt. Men då finns det ett trick att tillgå:
Ta bort de detaljer som stör omsamplingen.

utan kompressionmed kompression
Resultat med antivikningsfilter, 2 ggr förstorat:

Det gör du genom att behandla bilden med ett speciellt filter. Bilden ovan t.h. (antiviknings­filtrerat) visar resultatet, när originalbilden behandlas med filtret. För detta förminsknings­förhållande (2,4:1) passar ett 3x3 Gaussiskt FIR-filter som appliceras två gånger på samma bild. I Premiere kan du använda Convolution Kernel. Ladda gärna över koefficienterna, GAUSS.CVL, så slipper du knappa in dem för hand. I Premiere markerar du ditt videoklipp, går sedan till Clip-Filters, väljer Convolution Kernel, väljer sedan Load och väljer filen GAUSS.CVL. Sen upprepar du samma förfarande en gång till på samma videoklipp. Då tas bort ungefär så mycket oskärpa som det annars skulle försvinna (i samband med förminskningen) i alla fall. Som du ser på bilderna ovan, blir resultatet snyggare både utan och med kompression.

interlaced, full PAL-upplösning

Sen finns det ytterligare en källa till ojämnheter i bilden. Det är när originalfilen innehåller halvrutor, som t.ex. en vanlig TV-bild gör. På engelska säger man att bilden är "interlaced". Media Converter kan inte hantera sådant och man måste i så fall först generera en fil med helrutor. I en konversion från full PAL till kvarts PAL upplösning tas halvrutorna automatiskt bort, eftersom det inte finns något utrymme för dem i kvarts­upplösningen.

Om man tar originalbilden från vårt första exempel, om man förstorar den och sätter den i rörelse (i det här fallet vertikal), kommer bilden att se ut så som visas till höger. Bilden är i skala 1:1. Att den ser förstorad ut, beror på att den första originalbilden (högre upp) var i kvarts­upplösning (alltså i skala 1:2). Områden med vågrätta strecken är områden där bilden skiljer sig mellan halvrutorna, dvs där det förekommer en rörelse i bilden.

Interlaced med Multimedia Converter, 2 ggr förstorat:
utan kompressionmed kompression

Samma konvertering, gjord i Premiere, ger mycket bättre resultat:
utan kompression

Steg för steg ...

 • Bestäm bildens format och antal rutor per sekund. Utgå från leveransmediet och uppspelnings­utrustningens kapacitet.
 • Undvik att komprimera (eller komprimera så lite som möjligt) innan du konverterar videon till det slutgilltiga formatet. På så sätt får du bättre bildkvalité och kortare videofil. Annars skulle kompressorn anstränga sig för att koda bild­distortionen från tidigare kompressioner. Bild­distortionen vill man inte ha och dessutom skulle den öka fillängden pga sin komplexa struktur.
 • Vid konvertering till multimediaformat, utgå helst från en de-interlaced bild, t.ex. ¼ PAL-upplösning (384x288 pixels). Då slipper du fula konturer vid rörelser.
 • Beroende på vilken videoskärm som bilden ska visas på, utför ev. gammakorrektion.
 • Ta bort eventuella oönskade repor, drop-outs, oönskat brus och annat som stör. Förutom en bättre bild, reducerar även detta storleken på videofilen. Repor tar du enklast bort genom att exportera den berörda rutan (helst de-interlaced) till en stillbild, utför retuscheringen i ett bild­behandlings­program (t.ex. Photoshop) och lägger tillbaka denna ruta ex.vis i ett S-spår, så att den ersätter den skadade rutan.
 • Om konverteringsprogrammet ger misstänkt hackiga konturer (även utan kompression), utför antiviknings­filtrering först. Filtret kan heta lite olika i olika program, t.ex. FIR, Convolution, Gauss filter, Blur, etc. Tack vare denna filtrering minskar du också längden på videofilen.
 • Vid konvertering mellan 768x576 och DV (720x576), observera att en pixel i DV (och DVD) formatet har olika höjd och bredd.
 • konvertera
 • utvärdera kvalitén
 • ev. ändra lämpliga parametrar och gör om konverteringen

 
Nästa kapitel: Litteratur


kontakt: e-mail
copyright: Jiri Klokocka
skapad: 1999-10-19
reviderad: 2010-09-19
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/arc/video/master.htm