harmony
Jiri Klokocka  -  Hälsa  -  TFT  -  Apex

uppdaterad 2010-09-19

Vad är apex problem?
Typiska kännetecken
 När bör du vara beredd på det?
Testa dig själv!
Historien bakom
Apex problem  av Jiri Klokocka

Tål vi att det ibland sker mirakler? Kan ett fenomen vara verkligt, när man inte känner till någon logisk förklaringsmodell? Kan man bli botad genom en behandling, som på ytan verkar helt korkad?

Vad är apex problem?

Det är någon sorts otacksamhet. Eller rädsla för sanningen. En sanning, som är så chockerande att hjärnan inte klarar av den. Ytterligare ett annat synonym för apex problemet skulle kunna vara stolthet. Någonstans i det undermedvetna ligger det en social självbevarelsedrift, vars syfte är att försvara individens egna sanningar. Tyvärr samarbetar inte den driften särskilt mycket med logiken. Tydligen var den mest praktisk i stenåldern.

En normal människa brukar bara uppfatta det, som hon tror är möjligt. Tack vare det kan hon reagera snabbare på oväntade situationer. Men då till priset av att ibland reagera helt fel.

Rent neurologiskt (rätta mig om inte det stämmer) verkar problemet bero på att den stumma, högra hjärnhalvan upplever något, som den inte lyckas förmedla till den vänstra, talande hjärnhalvan. Och då försöker den vänstra hjärnhalvan att hitta på sina egna "förklaringar". Det kan ge ett intryck av att problemet beror på otillräcklig förbindelse mellan höger och vänster hjärnhalva. Det har dock inte mycket med IQ att göra. Apex problemet kan drabba även högst intelligenta människor.

Dale Carnegie skriver i sin bok "How to Win Friends and Influence People":

A man convinced against his will
is of the same opinion still

Typiska kännetecken

  • folk "glömmer" att de hade ett problem innan behandlingen började
  • förnekelse av att det var behandlingen som hjälpte
  • diverse ohållbara bortförklaringar
  • klienten frågar: "Hur länge håller behandlingen?"
  • klienten tackar inte för hjälpen
  • anklagelser, angrepp

Även om apex problemet ibland kan ta formen av jantelagen, anser jag att det är två olika fenomen. Jantelagen är ett inlärt beteende och får olika uttryck i olika kulturer. Apex problem hänger däremot med hjärnans funktion. Därför kan det leda till ganska absurda repliker.

När bör du vara beredd på apex problem?

I princip alltid, när du gör något extremt. När någonting är för bra (eller för dåligt), för att vara sant. När stolthet och värderingar står på spel. Till exempel när du ger en framgångsrik healing eller TFT-behandling.

Historiska exempel: Den engelske matematikern och fysikern Lord Kelvin kommenterade ca 1895 flygplan: "Heavier-than-air flying machines are impossible." (Ändå viste han att fåglar var tyngre än luft.) Den superkända musikgruppen Beatles avvisades av Decca Records 1962: "We don't like their sound. Groups of guitars are on the way out."

En del föräldrar får (enligt min mening) apex problem, när deras barn blir vuxna och framgångsrika. Då kan föräldern få lite svårt att fatta att den där lilla bebisen, som brukade bajsa på sig stup i kvarten, nu vet bättre vad livet är till för. Undersökningar har dessutom visat att genomsnittligt IQ hos barnen är högre än hos föräldrarna. Det gör inte saken lättare.

Prognos: Även om dr Callahan skulle utveckla en speciell algoritm för behandling av apex problemet, så undrar jag om de drabbade frivilligt skulle vilja låta sig behandlas. Här kanske den enda trösten är att tiden läker alla sår. När ett fenomen så småningom blir så pass känt, att det inte längre anses vara fenomenalt, så tycker plötsligt alla människor att det är en självklarhet.

Testa dig själv! - en praktisk laboration

Vill du uppleva ett apex problem? Gå in på någon av dessa hemsidor ...
                  http://www.bahnhof.se/wb109311/arc/
                  http://www.bahnhof.se/wb109311/jiri/
                  http://www.studioharmony.com/
... och granska trovärdigheten av Jiri Klokockas mångsidighet.

Historien bakom apex problemet

Begreppet apex används 1967 av Koestler i betydelsen att fungera mentalt på toppnivå. Apex betyder topp. När dr Callahan sedan utvecklade sin extrema Tankefält terapi, stötte han på apex problemet i en sådan utsträckning, att han tillägnar problemet separata kapitel i sina böcker.


text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka, Sweden
kontakt: e-mail
skapad: 2005-03-16
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/apex.htm