Harmony
Jiri Klokocka  -  Hälsa  - TFT

Metoden som fungerar även när en skeptiker behandlar en annan skeptiker!
sammanställt av Jiri Klokocka, civ.ing. uppdaterad 2010-09-19

TankeFält Terapi

Vad är TFT?
Efterföljaren EFT
Kritik
Vad är ett tankefält?
TAB-teknik
Länkar
TFT - en snabbgranskning
Psykologiska hinder
Skeptism
Så här går det till
Litteratur

Vad är TFT?

Tankefält terapi eller tankefältsterapi (TFT) är en metod för att inom loppet av minuter lösa upp psykologiska problem. Till exempel smärta, depression, skuld, vrede, raseri, fobier, tvångsneuros, beroende, ångest och trauma. Behandlingstiden brukar ligga under tio minuter. Framgångsgraden 75% eller mer. Metoden fungerar även för den, som inte tror på den. Låter det här för bra, för att vara sant? Läs i så fall om apex problemet.

Metoden bygger på samband mellan känsloreaktioner och kroppens meridiansystem. Olika meridianer styr energier i olika inre organ. Det är också känt att exempelvis när någon retar galla på en, så kan det leda till problem med gallblåsan. Eller att rädslor kan ge fjärillar i magen. Denna tusenåriga kunskap har psykologen dr Roger Callahan utnyttjat för att permanent bota svåra emotionella problem. Helt enkelt genom att tillföra energi i rätt meridian och därmed återställa balansen. Prova själv!

Ofta är det en kombination av flera meridianer, som är inblandade i ett visst psykologiskt problem. Olika känslor kan liknas vid olika lås. Det gäller bara att hitta rätt nyckel. På sidan om algoritmer har jag sammanställt de hemlighetsfulla nyckelkoder för att låsa upp några av de vanligaste känslo­problem. Ofta tar det bara tre minuter för att bli fri från störande känslor. Men, skulle du prova med fel nyckel, så räkna inte med något resultat. Det är som att stoppa fel nyckel i låset. Nyckeln visserligen passar in, men det går inte vrida med den.

Efterföljaren EFT

Tänk, om vi kunde ha en universalnyckel, som passar i alla lås! Det är just vad EFT är. Här används samma nyckel för att låsa upp alla typer av problem. Visserligen tar behandlingen något längre tid, men å andra sidan behövs inte diagnosen. Det räcker att bara vara i kontakt med de känslor som stör och samtidigt stimulera de olika meridianer.

EFT (Emotional Freedom Techniques) har utvecklats av ingenjören Gary Craig. Gary har valt att sprida en stor del av kunskapen helt gratis genom sin hemsida http://www.emofree.com/. Där kan du skriva in dig på maillista och då få (ja, helt gratis) länk till hans 79-sidiga handbok i pdf-format. Hemsidan är fullmatad med intressanta och lärorika artiklar skrivna av EFT:are från hela världen.

Några kritiska ord

Gary verkligen gör något konkret för att hjälpa så många människor som möjligt att bli lyckliga. Jag är minst sagt imponerad och vågar knappt vara kritisk. Men eftersom jag också är ingenjör, så vill jag ändå göra vissa korrigeringar. I EFT-handboken står på sidan 16 att nervsignaler sprids med elektricitetens hastighet. Vad jag har lärt mig, är att det är en kemisk reaktion i nervtrådarna, som sprider nervsignalen. Det är därför, som stora djur har långsamma reflexer. Att man kan mäta nervsignaler med elektronisk utrustning, beror på att den kemiska reaktionen förändrar potentialen i nervtråden.

Ett annat problem, som gäller både EFT och TFT, är att man talar om elektromagnetiska fält och frekvenser. Men ännu har ingen kunnat specificera vilka frekvenser det är frågan om. Eller åtminstone ange ett frekvensband. Det betyder att ingen har undersökt saken. Hur ska jag då kunna känna mig övertygad om att det rör sig just om elektromagnetiska fält?

Lyckligtvis påverkar inte dessa och andra missuppffattningar den höga effektiviteten hos dessa två metoder. Jag antar att de felaktiga uttalanden bara är välmenade försök att ge en rimlig förklaring till hur Tankefält terapin fungerar. Se närmare apex problem. Jag ska ge här min egen tolkning. En tolkning med ambitionen att behandla den traditionella vetenskapen med respekt.

Vad är ett tankefält?

Av det material, som jag hunnit studera så här långt, framgår att vi ännu inte vet, vad ett tankefält är för något. Samtidigt kan jag trösta dig med vad jag fick höra på första lektionen i teoretisk elektroteknik på KTH. Professorn sade: "Vi vet inte vad elektricitet är för något. Däremot vet vi, hur vi kan utnyttja de olika egenskaper, som utmärker elektriciteten."

På samma sätt skulle jag vilja uttrycka mig om tankefältet. Vi vet inte vad det är. Men vi vet en del om dess egenskaper. Och vi kan omsätta denna kunskap i Tankefält terapin. Nedan följer en minst sagt abstrakt beskrivning, tänkt i första hand för datorprogrammerare. Lyckligtvis kan du göra framgångsrika TFT-behandlingar även utan att ta del av den här beskrivningen.

Datorprogrammerare brukar skapa modeller av verkligheten. Ett mycket uppskattat hjälpmedel därvidlag kallas för objektorienterad programmering. Det går ut på att verkligheten beskrivs med hjälp av en uppsättning av objekt. Varje objekt har sina unika egenskaper och funktionssätt.

Med objektorientering skulle vi kunna se tankefältet som en samling av olika tankeobjekt. Genom att medvetet fokusera oss på en tanke, kommer vi i kontakt med ett bestämt tankeobjekt. (Det är som att i programmeringen hämta objektets adress i minnet.) När vi har gjort det, har vi möjlighet att undersöka och påverka tankeobjektets olika egenskaper.

En av dem är dess känsloladdning, eller känslomässig reaktion. Tänker vi exempelvis på en viss politiker, så väcker det specifika känslor. Denna objektegenskap kallar dr. Callahan för "perturbation". På svenska betyder det störning. Närmare bestämt emotionell störning.

En annan viktig egenskap, som är specifik för vart och ett av tankeobjekten, är psykologisk reversering (PR). Den fungerar som ett lås för tankeobjektets känslomässiga reaktion. Alltså behöver den deaktiveras först. Det kallar dr Callahan för PR-korrektion.

När detta är gjort, har vi fått åtkomst till den känslomässiga reaktionen, som tankeobjektet i aktivt tillstånd utlöser. Den känslomässiga reaktionen (eng. perturbation) är en sammansatt objektegenskap. Den har ett antal adressledningar (nu använder jag datorns hårdvaruterminologi) genom vilka vi kan adressera olika känslor. I Tankefält terapin skulle vi kunna kalla dessa adressledningar för meridianer.

Dessa fungerar ungefär som taggarna på dina nycklar till ditt hem. Det är bara en viss, specifik kombination av utsjkutningar, som öppnar dörren. Samma sak inom datorprogrammeringen. Bara en viss kombination av ettor och nollor ger åtkomst till ett objekts egenskaper. (Programmerarna kallar egenskaper för medlemsvariabler.) När exempelvis aktivering av ett tankeobjekt ger upphov till rädsla, kan vi genom en TFT-behandling tillföra energi till magsäcksmeridianen och på så sätt lösa upp detta känslosvar. Med andra ord har vill nollställt rädslan i objektegenskapen känslomässig reaktion.

Huruvida det är elektricitet eller något annat fenomen, som verkar vid nollställningen av ett tankeobjekts känslosvar, behöver vi faktiskt inte veta. Var själva tankefältet (bestående av alla dess tankeobjekt) befinner sig rent fysiskt, behöver vi inte heller veta för att den här terapimetoden ska fungera. På samma sätt som vanliga konsumenter inte behöver veta hur TV-apparaten fungerar innuti för att kunna titta på filmer. Det räcker att lära sig använda TV-apparatens kontrollpanel eller fjärrkontroll. På samma sätt kan vi ha mycket glädje av Tankefält terapin, bara genom att lära oss använda vår egen "kontrollpanel".

TAB-teknik

Det där att knacka är ett sätt att manövrera "kontrollpanelen". Ett annat är att bara lätt beröra meridianpunkten och samtidigt ta ett helt andetag. Metoden heter Touch And Breathe (TAB). Jämfört med TFT har TAB-metoden flera fördelar och den enda konstaterade nackdelen är att TAB-behandlingar tar en liten aning längre tid än TFT. Mera om TAB-tekniken hittar du här: http://www.tftworldwide.com/tab.html

Länkar

Information om TFT-behandlingar, föredrag och kurser:
http://www.tftsverige.com/
http://home.swipnet.se/tftnorrland/

Utländska länkar:
http://www.tftworldwide.com/
http://www.tftnorway.com/
http://www.tftuk.com/
http://www.tftrx.com/
http://www.bahnhof.se/wb109311/health/tft/intro_cz.htm (på tjeckiska)

EFT (som bygger på TFT):
http://www.thrivingnow.com/for/Health/category/Learning%20EFT/ (en gratis snabbkurs)
http://www.emofree.com/
http://www.eftsweden.se/
http://www.eft.se/
http://www.sokaren.se/INDEX166.HTML
http://www.eftdownunder.com/
http://starfields.org/all-projects.htm (EFT Quick Start)

Andra relaterade metoder:
www.the-tree-of-life.com (AFT)
Tapas Acupressure Technique (TAT)
www.besetfreefast.com


text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka, Sweden
kontakt: e-mail
skapad: 2005-04-20
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/index.htm