TFT

www.studioharmony.com

Thought
Field
Therapy


TFT (Thought Field Therapy) je metoda, v jejímž světle nám tradiční psychologie může připadat jako předpotopní. V tradiční terapii se vyhrabává citová zátěž čajovou lžičkou. Zato v TFT se na to vezme bagr. Na tento vynález jsme čekali tisíce let!


napsal inženýr Jiří Klokočka, únor 2005, Švédsko


Co kdyby existovala Delete-klávesa pro bolest!

bod proti bolesti a napětí
bod pro balancování

Bolí Tě právě teď někde? Dovolíš-li, nabídnu Ti zdarma rychlé vyléčení.

Jestliže víš, že bolest (nebo křeč) není vážného původu, tak si teď můžeš vyhledat speciální bod na své ruce. Na levé, či na pravé. Funguje to na obou. Jako příklad vezměme levou. Polož si jí tak, aby její vrchní strana byla vidět. To je na té straně, co ten bod leží. Vyhledej prohloubení mezi klouby malíčku a prsteníčku. Sleduj toto prohloubení směrem k zápěstí. Zastav se dva centimetry od kloubů prstů. Tam leží speciální akupresurní bod (žlutý puntík na obrázku).

Na pravé ruce vezmi například prostředníček a ťukej jeho špičkou na tento speciální bod. Asi tak čtyři údery za vteřinu. (Tak nějak, jako když se klepe na dveře.) Soustřeď se zároveň na ten pocit, od kterého se chceš osvobodit. V tomto příkladě bolest.

Mezitím, co pokračuješ ťukat, všimni si, jak silně bolest cítíš na stupnici od nuly do deseti. Pokračuj se soustředit na bolest tím, že si představíš, jaký tvar a jakou barvu ta bolest má. Pokračuj jednu až dvě minuty ťukat a soustřeď se tímto způsobem na bolest. Někdy sice je potřeba měnit ťukání mezi více body, ale často stačí jenom tento bod.

Jestliže bolest ubývá, tak přeskoč tento odstavec. Jinak můžeš teď vyzkoušet poťukat na bod pro balancování. Ten najdeš na hřbetu ruky, přibližně mezi kloubem malíčku a zápěstí. Leží tam, kam míří šipka na obrázku. Ťukej na tento bod několik vteřin. Tím můžeš uvolnit eventuální zauzlení. Vrať se potom k původnímu bodu a ťukej tam. Po chvíli se začnou dít věci.

Porovnej teď intenzitu bolesti s intenzitou, kterou jsi cítil zpočátku. Jestliže Ti ještě zbývá bolest, soustřeď se na ní a ťukej, až bolest dozní.

Takhle lehce jsem se zbavil bolesti zubu, křečí a jiných potíží. Kdyby se bolest časem vrátila, může se ťukání opakovat. Osobně ovšem doporučuji v takovém případě lékařskou prohlídku a pak teprve opakovat ťukání (pro úlevu). Když například zub bolí, protože v něm je díra, tak TFT díru nespraví. Zato mi TFT dokonale odstranilo bolest, když umrtvovací injekce přestala působit.

Bolest je pryč! Co se stalo?

K čemu vlastně došlo následkem ťukání? Vyřadil se tím signální systém bolesti ze své funkce? Ne. Podle TFT-pedagoga Matse J. Uldala z Osla napadá metoda samotnou příčinu bolesti. Když například bolest je způsobena infekcí, tak se tělo nastaví, aby zesílilo obranu v postižené části. Když ale bolest je způsobena napětím, tak ťukání pomůže svalům se uvolnit.

Trochu zjednodušeně bychom mohli říct, že stimulace správného bodu na těle pomůže našemu podvědomí rozpustit vzory, které způsobují nemoce. My tímto aktivujeme naší schopnost vyléčit se sami. Imunologové vědí velmi dobře, jak silný vliv psychický stav člověka má na obranu jeho těla.

TFT je zkratka pro Thought Field Therapy, což česky znamená terapie myšlenkového pole. Je tomu tak, že když například člověk myslí na nějakou nepříjemnou vzpomínku, tak jeho tělo fyzicky zeslábne. Ovšem není to myšlenka sama, co ovlivňuje energetický stav člověka. Je to vlastně jeho citová reakce na myšlenku. Pomocí TFT můžeme neutralizovat naše citové reakce a tím pádem získat energii, která by se jinak spotřebovala potlačováním nepříjemných citů.

Od čeho jiného nás TFT může osvobodit?

rušivé city: vztek, nenávist, strach, úzkost, smutek, atd.

destruktivní vzory: přejídání, kouření, závislost na alkoholu, drogách, atd.

psychosomatické nemoci: alergie, revmatismus, migréna, křeče, atd.

psychické problémy: trauma, fobie, nespavost, atd.


Informace v angličtině:
http://www.tftuk.com/
http://www.tftrx.com/

Ten, kdo vynalezl TFT, by měl dostat Nobelovu cenu!

Byl to psycholog Dr. Roger Callahan, který v roce 1979 přišel na TFT. V této metodě skloubil dohromady hovorovou terapii s naukou o meridiánech a s kinesiologií. Jak už to bývá i s jinými ohromujícími vynálezy, trvalo to velmi dlouho, než se metoda stala známou. Sám jsem jeden čas pracoval jako vynálezce. Vím tedy velmi dobře, jak těžké je být věrohodným, když se prezentuje něco neuvěřitelného. Dnes ovšem už je mnoho psychologů, psychiatrů, lékařů, homeopatů, akupunktérů, kinesiologů, zubařů, zdravotních sester, a jiných, kteří tuto metodu používají. Stupeň úspěšných léčení je 80-98%.


zdroje informace:
        přednáška Matse J. Uldala, 10/2 2005 ve Stockholmu
        údaje na http://www.tftsverige.com/
        kniha Tapping the Healer Within (Roger J. Callahan, Ph. D. a Richard Trubo)
kontakt: e-mail
revidováno naposledy: 2010-09-19
text, obrázky, layout, kód: copyright Jiří Klokočka
URL k této stránce: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/intro_cz.htm