Harmony
Jiri Klokocka  -  Hälsa  -  TFT  -  PR

Psykologisk Reversering  (PR)
uppdaterad 2015-01-21

sammanfattad av Jiri Klokocka, civ.ing.


Vad är PR?
PR-korrektion
När behövs den?
Kan den göras för mycket?
Länkar
Historien bakom

Hur många gånger har du fått en behandling, som inte gav något resultat? Jag känner människor som har lagt ner hundratusentals kronor på behandlingar och som fortfarande klagar på samma hälsoproblem. Vad är det som gör att en behandling ibland fungerar och ibland inte? - De gånger som behandlingen inte fungerar, kan det vara ett tecken på att en s.k. PR-korrektion hade behövt göras innan behandlingen.

Vad är Psykologisk Reversering (PR) för något?

Det är ett motstånd till att lyckas. Ett tillstånd i vilket man tänker rätt, men gör ändå fel. Till exempel oavsiktligt kastar om bokstäver, siffror, riktningar, färger, begrepp eller handlingsmoment. Man kanske säger höger och menar vänster.

Har du hört talas om Murphys lag? Kallas ibland även lagen om alltings jävlighet. En del människor tycks ständigt klaga på allt. Detta kan sannolikt bero på den psykologiska omkastningen. Vi skulle kunna se det som en dold felkoppling i sinnet, orsakad av att känslor vill något annat än intellektet.

PR-korrektion - lättare gjort än sagt!

punkt för PR-korrektion

Det tar knappt tio sekunder. Det, du nu kommer att göra, är en kombination av akupressur och kinesiologi. Hitta en speciell punkt på din hand. Den ligger på kanten, halvvägs mellan lilfingrets knog och handleden. Det är den punkten, med vilken du slår sönder hindret vid karate. Låt oss kalla den för PR-punkt, se pilen på bilden.

Använd två fingrar på din andra hand och knacka med dem på PR-punkten. Ungefär fyra slag i sekunden. Slå energiskt, men bara så starkt att det känns bekvämt. Det ska inte göra ont.

Samtidigt som du knackar på PR-punkten, upprepa tre gånger frasen: Jag accepterar mig själv, trots att jag har det här problemet. Och då tänker du alltså på det problemet, som PR har ställt till med i ditt liv. Var gärna specifik, t.ex. "Jag accepterar mig själv, trots att jag inte litar på mediciner som läkaren skrev ut."

Det går bra att utveckla affirmationen, t.ex.: "Jag accepterar mig själv fullkomligt och på djupet, trots att ..." Eller så kan du bara helt tyst fokusera dig på den störande tanken. Allra viktigast är, var din mentala fokus befinner sig, medan du knackar på PR-punkten.

Det finns även andra sätt att genomföra en PR-korrektion på. Observera att korrektionen behöver göras före en behandling. Korrektionen kan liknas vid en katalysator. Den skapar lämpliga förutsättningar för att en process ska kunna fungera.

När behövs en PR-korrektion?

Uppgifter varierar mellan 40-50% av fallen. Ungefär var annan behandling behöver alltså inledas med en PR-korrektion, för att behandlingen ska kunna ge tillfredsställande effekt. Men eftersom korrektionen bara tar några sekunder, kan du rutinmässigt inleda alla behandlingar med denna korrektion. På så sätt maximerar du chanser för att en behandling ska lyckas.

En PR-korrektion kan hjälpa även i helt andra situationer. När ett barn utan anledning gråter/skriker i en halv timme, prova då med en PR-korrektion. Idrotsmän drar nytta av PR-korrektion för att slå sina egna och andras rekord. Och de som har lässvårigheter (bl.a. dyslexi) kan göra stora framsteg, när de knackar på PR-punkten.

Kan man PR-korrigera för mycket?

Nej. Enligt Lindsay Kenny är det helt ofarligt att utföra PR-korrektion. När man från början inte hade någon PR, ger PR-korrektion ingen effekt. Den vänder inte om. Den bara korrigerar.

De som är mångfaldigt reverserade, uppmuntras att göra PR-korrektion flera gånger om dagen. I svåra fall upp till var 15:e minut under de vakna timmarna.

Länkar

How to Identify and Correct Psychological Reversals
http://www.emofree.com/articles/psychological-reversal.htm
Sidan hör till EFT. PR kallas här även för Polarity Reversal. Lindsay Kenny berättar om olika typer av PR (GPR och SBS) och hur dessa kan behandlas.

Tankefältsterapi - sammandrag
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr4/97-4art2.htm
Roger Nilsson kallar PR för Psykologisk Reversal och Psykologisk Omvändhet. Ett annat ord han använder är polaritetsväxling och självsabotage. Här får du se lite statistik kring PR. Till exempel skriver Roger, att 99 % av alla begär efter någon form av stimulantia, har en psykologisk omvändhet.

FIELD PHENOMENA: Energy Definition of Transference and Countertransference
http://www.tftworldwide.com/art_1.html
Sheila S. Bender, Ph.D. berättar om vad vi bör se upp med vid test av PR och hur terapeutens närvaro och placering kan påverka det här fenomenet.

Historien bakom PR-korrektion

Vi har att tacka dr Roger Callahan för denna revolutionerande upptäckt (januari 1980). PR-korrektionen kommer från hans Tankefält terapi (TFT). Tack vare PR-korrektionen kunde han öka framgångsgraden hos TFT till häpnadsväckande 75% eller mer. Jämför detta med den dåvarande traditionella psykoterapi, som hjälpte bara i 5% av fallen.


text, bild, layout, kod: copyright Jiri Klokocka, Sweden
kontakt: e-mail
skapad: 2005-03-16
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/health/tft/pr.htm