Jiri Klokocka: Visioner litterär hörna
när ingen längre behöver tänka på sin överlevnad
Innehåll:  Vi behöver också ett reservat!
Alternativ ekonomi
Demokratin är i våra händer
Helhetspartiet

Kapitel 1 

Vi behöver också ett reservat!
Den moderna tiden har på något sätt galopperat förbi oss själva. Det är inte bara djuren, som behöver ett reservat. Med industripåverkans hjälp har även vi, människor blivit kvalificerade för det. Så här blir det, när vetenskapen inte används på ett förenande sätt.
     Jag drömmer om en avskild del av naturen, där vi slipper industriellt buller (t.ex. ljud från fläktar i hyreshus, motorvägar, glassbilarnas uttjatade melodier, ...), diverse strålning (t.ex. från trådlösa telefoner, mobiltelefonmaster, dåliga elinstallationer, ...) och mycket annat olämpligt. Alltså en ren natur, där vi bara hör prasslande löv och fågelsång. För något år sedan hade jag nöjet att under några få timmar uppleva detta. Det var i en regnskog. Jag blev som en helt ny människa där. Tänk dig den känsla av frihet, när det där dånande industrimullret plötsligt blir avskärmat av en bergskam. Det blev som att komma in i en ny värld! Frisk luft och frisk natur.
     Nu vet jag att det finns många känsliga människor bland oss, som skulle må mycket bättre av att leva i ett reservat. Frågan är hur man ska gå till väga. En tanke är att om vi, som är intresserade, köper var sin lilla del av marken på en sammanhängande area, så att det inte kommer att finnas någon plats över till någon industri. Då kommer det alltså inte finnas en enda kvadratmeter kvar för mobiltelefonmaster och annat skräp.
     Jag tänkte mig dela upp området i ett antal areor. Den som blir närmast utkanten, kan disponeras av de, som ställer mindre krav och som samtidigt inte kvalificerar sig fullt för att bo längre in, t.ex. pga att de röker cigaretter. Längre in kan bo de, som har större behov av ren luft, ännu längre in kan bo allergiker och kanske längs inne kan det finnas en vegansk by och en helt elfri zon för elallergiker.
     Elektriciteten i vårt land har med åren blivit nedsmutsad. Men det går faktiskt att bygga elreningsverk. Jag är civilingenjör och har redan provat två olika varianter. När det gäller den optiska miljön, tycker jag att det vore skönt att slippa reklamskyltar. Och själva husbyggandet skulle vi kunna planera i samklang med Feng Shui. Jag tänker lite grann på hur samhällen såg ut riktigt långt tillbaka i tiden.
     Vi, som väljer att bo i detta reservat, bedriver vår yrkesverksamhet antingen i våra hem (när vi ex.vis håller på med konst, hantverk, odling, ...) eller väljer en arbetsplats i närheten av själva reservatet. I reservatet ska det inte finnas någon mark för allmän industri av den typ som inte redan fanns för flera hundra år sedan.
     En fråga som jag lämnar öppen är hur vi ska ordna med skola, daghem, o.dyl. En möjlighet vore att bedriva även detta i vår egen regi.
     Har vi tur, så lyckas vi hitta en större fond, som kan hjälpa oss med finansieringen. Då skulle medlen kunna användas dels för sponsring av markköp och gärna också för att köpa en fri, gemensam area, där ingen ska bo, men som ändå blir reserverad för oss. En grönzon, där barnen t.ex. kan leka.
 
Information om 3G-strålning: Kampanjen mot 3G

Kapitel 2 

Alternativ ekonomi
Pengar, som stimulerar flöden på ett friskt sätt, det är någonting, som Åsa Brandberg beskriver i sitt Solidarsystem. Ett system, där det inte lönar sig att spekulera med pengar.
     Ett av de olika behoven, som pengar är tänkta att tillfredsställa, är behovet att uttrycka uppskattning. Till det ändamålet föreslår jag (som ett komplement till pengar) ett speciellt poängsystem. Med hjälp av detta kan vi hjälpas åt att göra det mest meningsfulla, det mest uppskattade.

Kapitel 3 

Demokratin är i våra händer
Ibland hör jag människor klaga över att politiker i slutändan ändå handlar efter eget tycke. Var har vi då vår demokrati?
     I våra händer, faktiskt. Nära varje dag deltar vi i ett flertal politiska val. Val, vars resultat sammanställs i statistik och används i framtiden, för att anpassa vårt samhälle till våra värderingar. Vilka är då dessa val?
     Jo, det är när vi handlar varor. Det är då, som vi kan tala om för leverantören, vilka krav vi ställer på tillverkarna. Helt enkelt genom att välja ekologiska varor. Det gynnar ekologiska producenter. När tillräckligt många har börjat handla ekologiskt, så sjunker samtidigt produktionsvolymen för besprutade, genmanipulerade, konstgödslade och på annat sätt oetiskt framtagna varor. Med avtagande volym stiger prisnivån på dessa onödiga varor. Samtidigt ökar volymen för ekologiska och etiskt framtagna varor. Och då dröjer det inte länge, tills miljövänliga alternativ blir billigare. Den dagen kommer även politikerna att ha råd att handla ekologiskt. Och helst även från lokala producenter. För att bespara miljön från onödiga transporter.
     Det enda vi behöver, är att börja rösta medvetet redan nu. Ju tidigare alla väljer ekologiskt, desto fortare får vi ner priser på det. Redan nu har prisskillnaden mellan vissa ekologiska alternativ dalat ner. T.ex. ekologiska krossade tomater på ICA kostar ungefär lika mycket som de icke-ekologiska. Priset för ekologisk mjölk skiljer sig bara med några öre från vanlig mjölk. Kravodlat potatis har en tid kostat på Konsum lika lite som ansvarslöst odlat. Kan någon förklara för mig, varför det ändå fanns kunder, som köpte det senare?
     Antingen förstod inte kunderna vad ordet "KRAV" betyder, eller så var de inte medvetna om att de röstar, när de väljer varor. Men varorna faktiskt är små valsedlar, som vi sträcker över till kassörskan, när vi betalar i butiken.
     På alla varor skyltas det tyvärr inte hur pass ekologiska de är. Ta t.ex. ett schampoo. Där kan vi göra en miljöinsats bl.a. genom att välja den sorten som redan har funnits längre tid på marknaden. Det är ju onödigt att signalera för tillverkarna att det skulle kunna löna sig att ta fram nya modeller. Genom att vi bojkottar de senaste produkttyper, så slutar tillverkarna plåga djuren med tester av ännu fler nya produkter.
     Spara pengar och miljön: Letar man ordentligt, så upptäcker man att vissa ekologiska varor till och med är billigare än de asvarslöst framställda. Året 2006 köpte jag exempelvis ekologiskt kamomillte i lösvikt på Götgatans hälsokost för 22 kronor hekto, vilket är ungefär tre gånger billigare än icke ekologiskt kamomillte i påsar. Ekologiska djupfrysta ärtor av märket Änglamark (på Konsum) är (år 2006) billigare än de icke ekologiska. Ekologiskt solrosfrö från Saltå kvarn, som säljs på Konsum, är betydligt billigare än det icke-ekologiska som säljs på ICA. För något år sedan fanns det jättegod ekologisk pastasås (Seeds of Change) som var billigare än icke ekologisk med motsvarande kvalité. Om kunder hade förstått att de röstar varje gång de plockar in något i sin varukorg, så hade vi kunnat haft denna underbara pastasåsen kvar!
 
Det finns en förening som kan hjälpa oss att välja rätt: Sveriges Konsumenter i Samverkan
 
KRAV-märkt: www.krav.se

Kapitel 4 

Helhetspartiet
Många politiker talar om tillväxt utan att inse att det är en återvändsgata. Titta bara på http://www.storyofstuff.com. Tillväxten belastar miljön i allt större omfattning. Istället för att köpa en ny radio i retro design, hade man kunnat låta en reparatör laga en vacker äldre radioapparat. För att stimulera detta tankesätt, bör reparationstjänster skattebefrias.
     Många datorer skulle kunna användas om bara tillverkarna hade fortsatt supporta äldre operativsystem. Många programmerare är överens om att äldre operativsystem är nära hundra gånger snabbare än dagens moderna motsvarigheter. Normala användare behöver knappast alla de finesser som finns i moderna operativsystem. Men när man köper en ny skrivare, nytt ljudkort eller en ny hårddisk, så upptäcker man till all fasa att den saknar drivrutiner för äldre operativsystem och då är man mer eller mindre tvungen att slänga hela datorn och köpa en ny. Skulle vi ha kvar support för gamla operativsystem, så hade många av oss dels upplevt våra datorer som mycket snabbare och dels slapp köpa nya.
     Helhetspartiet satsar på en långsiktigt balanserad helhet. Både vi och våra barnbarns barn ska kunna trivas här på jorden. Många bäckar små ..., t.ex. om det inte hade varit olagligt att ta med sig saker hem från återvinningsstationer, så hade vi kunnat avlasta miljön en bit. Många gånger har jag sett i miljöstationens kontainrar riktigt fina och fullt funktionsdugliga föremål. Det är bara när människor har det för bra, som de slänger värdefulla saker.
     För att leva lyckligt, räcker det mer än väl med en nettoinkomst på 10.000 kronor i månaden. Med den inkomsten har vi råd att handla ekologiskt och bo i en värdig miljö. Helhetspartiet prioriterar livskvalité före den ekonomiska tillväxten. Några av dem som pluggat ekonomi har säkert läst Jan-Erik Gröjers bok Grundläggande redovisningsteori. På sidan 33 delar han upp ett företags resultat i följande tre komponenter:
    1. upplevelser och känslor
    2. påtagliga händelser
    3. pengar
Vad är det som i högsta grad påverkar vår livskvalité? Ja, det är upplevelser och känslor. Problemet är bara att dessa inte har ansets vara mätbara.
     Helhetspartiet ifrågasätter detta påstående. Även om känslor och upplevelser inte går att mäta lika exakt som ekonomiska flöden, så kan vi vara säkra på att upprörda demonstranter delar ganska lika upplevelser och känslor gentemot regeringen.
     Det finns många sätt hur vi kan berika våra känsloliv. Vill du vara med och starta Helhetspartiet? Skicka ett mail. Du är mer än välkommen! :-)


  copyright Jiri Klokocka, Sweden 1997-2010
skapad: 2004-07-01
uppdaterad senast: 2010-09-19
URL: http://privat.bahnhof.se/wb109311/litt/visioner/index.htm