"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

domesticusdevelop
Software Engineering Lab

Mail


Blommor* Busslinjer* Formler* Blommor
Applications for iPhone iOS

iTunes

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------

  Blommor v 8.5
 • En blomflora i telefonen. 320 blomarter finns här.
 • A flora in your phone with 320 different flowers included.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Fåglar v 8.8
 • En fågelbok i telefonen. 260 fåglar med fågelsång finns här.
 • Birds in your phone with 260 different birds with sound included.
  ----------------------------------------------------------------------------

  JetID v 3.4
 • JetID provides a structured approach for identifying aircraft types.
 • En guide och referens till flertalet jetdriva trafikflygplan.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Flygplan Borttagen från AppStore
 • I huvudsak samma applikation som JetID men helt på svenska.
  En guide och referens till alla vanliga jetdrivna trafikflygplan.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Pilotsview v 2.3
 • Se pilotens utsikt. 188 bilder tagna från cockpit i normal linjetjänst
 • View what the pilot views. 188 pictures taken from cockpit of an airliner.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Våra Träd v 2.7
 • Våra träd innehåller 30 träd och buskträd som växer i Sverige.
  Zoomningsbara bilder på löv, kottar och frukter.
  Till varje bild hör textfakta.
  ----------------------------------------------------------------------------

  FriskaVindar v 3.4
 • En kombinerad kalkylator och vindavkylningstabell med text och bild på vindens verkningar till lands och sjöss.
  ----------------------------------------------------------------------------

  FreshBreeze Borttagen från AppStore
 • A combined calculator and table for windchill and effect of wind at land and sea.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Statsministrar v 2.4
 • En snabbreferens till alla Sveriges statsministrar genom historien.
 • A quick reference to all prime ministers of Sweden in history.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Regenter v 2.3
 • En snabbreferens till Sveriges regenter fr.o m. Gustav Vasa.
 • A quick reference to the Swedish regents during the last 500 years.
  ----------------------------------------------------------------------------

  FruitBar v 2.4
 • En referens till 40 frukter och bär på sex språk med näringsämnen och vitaminer.
 • A quick guide to 40 fruits and berries in six languages with nutrients and vitamins.
  ----------------------------------------------------------------------------

  MorseFlags v 2.3
 • En snabbreferens till bokstavering, morse, semaforflaggor och signalflaggor till sjöss.
 • A quick reference to spelling, morse, semaphore flags and maritime flags.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Tunnelbana mm v 4.7
 • Stockholm tunnelbaneutgångar med kartor. Tunnelbanenät.
 • Stockholm metro exits with maps. Metro lines
  The maps are loaded from internet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Bussar Borttagen från AppStore
 • Alla SL buss linjekartor (32 kartor) över Stockholm.
 • All SL bus lines maps (32 maps) over Stockholm.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SL spårtrafik Borttagen från AppStore
 • Alla SL kartor över spårtrafik i Stockholm. Tunnelbana och regionaltåg.
 • All SL maps over rail traffic in Stockholm. Metro and regional trains.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SL terminal Borttagen från AppStore
 • Alla SL bussterminal kartor i StorStockholm (69 kartor).
 • All SL bus terminal maps in greater Stockholm (69 maps).
  ----------------------------------------------------------------------------

  FormulaBar v 2.0
 • Handy formula tables (18) with mathematics and physics.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Formler Borttagen från AppStore
 • Tabeller (18 st) med matematiska och fysikaliska formler.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Mat v 3.2
 • Hitta ditt pizzaställe, eller varför inte sushi och café.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Segel v 2.4
 • Identifiera en segelbåt med hjälp av segelmärket.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Segla v 4.4
 • 358 segelmärken och båtinfo.
  ----------------------------------------------------------------------------

  MolnGuiden v 3.5
 • Molnidentifikation.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Svamparna v 6.2
 • Hitta läckra matsvampar i skogen.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Nubbevisor v 2.3
 • 100 nubbevisor i 6 kategorier.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Kungarna v 3.8
 • Alla svenska kungar från Erik Segersäll och 900 talet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SafeFlight v 3.7
 • 55 safe airlines with info and booking.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Alfabetet v 3.2
 • För barn. Peka, lyssna och lär alfabetet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  RedLight v 2.4
 • A handy red and white flashlight, with SOS and morse signal function.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SoundABC Borttagen från AppStore
 • Designed for children. Point, listen and learn the alphabet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Viltspår v 4.4
 • Spårtecken efter vilt (60 djur).
  ----------------------------------------------------------------------------

  Presidents v 2.8
 • All 46 Presidents of USA.
  ----------------------------------------------------------------------------

  AviationCode v 3.5
 • Abbreviations used in aviation.
  ----------------------------------------------------------------------------

  DrakeEquation v 2.5
 • Drakes ekvation (utomjordiskt liv).
  ----------------------------------------------------------------------------

  Vindkraft v 2.4
 • Vindkraftsberäkning. Se effektens variation med avseende på storlek och vind.
  ----------------------------------------------------------------------------

  BlixtDunder v 2.4
 • Ta tid på blixten och se avstånd.
  ----------------------------------------------------------------------------

  UpDownCounter v 2.4
 • Räknar upp eller ner.
 • Tally counter, for counting up or down.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Reskassa v 3.1
 • Ett memo för din reskassa.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Vinterfåglar inpå knuten v 3.2
 • Vinterfågelräkning eller se, lyssna lär.
  ----------------------------------------------------------------------------

  MyPurse v 1.7
 • Budget.
  ----------------------------------------------------------------------------

  RoFV v 3.7
 • RoFV.
  ----------------------------------------------------------------------------

  MapSave v 1.5
 • Save 50 positions and maps.
  ----------------------------------------------------------------------------

  G&Step v 1.5
 • Combined G-meter and Step counter.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Nav GC v 2.2
 • Great circle navigation.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Angle Height v 1.3
 • Calculate heights using distance and angle.
  ----------------------------------------------------------------------------

  aView v 1.5
 • Collection of small utilities for areas, ranges, speed and angles.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Klunsa v 1.3
 • Play Rock Paper Scissors with your iPhone.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Bästa Priset v 1.3
 • Compare best prices per unit.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Toner Borttagen från AppStore
 • För barn att lära och lyssna på musikinstrument. Utgått!! Men inkluderats i Tones med en svensk version.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Tones v 1.2
 • For kids to learn and listen to music instruments.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Random v 1.3
 • Sätt mellan vilka gränser du önskar slumptal. Slå tärningen.
  ----------------------------------------------------------------------------

  KaloriPromenaden v 1.3
 • Promenera bort din semla eller varmkorv. Se procent kvar.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SpeedX10 v 1.4
 • Använd gps för fart, latitud, longitud, höjd, medelfart, tripmätare, odometer, fågelväg från start, kurs.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Tower300 v 1.2
 • Använd gps för höjdmätning.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Muuu v 1.2
 • Muuu för barn.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Metalldetektor v 1.2
 • Metalldetektor.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Decibel v 1.3
 • Mät ljudninån.
  ----------------------------------------------------------------------------

  DistanceSurvey v 1.4
 • Beräkna avståndet till avlägsna objekt med hjälp av kompass och GPS eller steg.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Mecca v 1.2
 • Visar riktning och avstånd till Mecca.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Barkie v 1.2
 • Får hunden att sluta skälla med hjälp av ultraljud.
  ----------------------------------------------------------------------------

  GPS v 1.2
 • Visar GPS-kurs, fart, höjd, position. Med barometer för hPa och höjd från startläge. Skicka sms från appen med position.
  ----------------------------------------------------------------------------

  BaroTool v 1.1
 • En barometrisk höjdmätare kapabel till att avläsa höjdskillnader på bara några decimeter.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Homing v 1.1
 • Hitta tillbaka till man over board eller valfri plats.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Morse v 1.2
 • Lär dig morsealfabetet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Semafor v 1.2
 • Lär dig semafortecknen med flaggor.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Probability v 1.1
 • Räkna betingad och oberoende sannolikhet.
  ----------------------------------------------------------------------------

  Weekly5x3" v 1.1
 • Bli inspirerad i din träning.
  ----------------------------------------------------------------------------

  KvittraXC" v 1.0
 • Sök upp fåglar med svenska namn, lyssna i xeno-canto.
  ----------------------------------------------------------------------------

  SyracuseX3+1" v 1.0
 • Syracuse är namnet på en beräkning av antal iterationer ner till 1.

  *****************************************************************

  iTunes

  Quick choice (small icons, iPhone customized)

    © domesticusdevelop 2023