domesticusdevelop
Alfabetet 
      Alfabetet

iTunes

ABC alfabetet

 
 • För barn mellan 3-6 år för att lära alfabetet.
 • Peka, lyssna och lär. Rösten läser upp bokstavens namn
 • För varje bokstav finns även bild med ljud där djurets eller föremålets namn läses upp.
 • Enkel uppbyggnad utan menyer eller bläddrande mellan sidor.
 • Man kan också lyssna på hela afabetet i en följd.
 • Bilderna förstoras och bokstav, bildens namn kan enkelt repeteras.
 • I förekommande fall finns djurets läte.
 • Katten uppe till vänster är klickbar och jamar.


 • Version 3.1

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits