domesticusdevelop
Angle Height 
      Angle Height

iTunes

Angle Height

 
Measure heights
 • Use angle and distance to calculate a height.
 • May also be used to measure an angle of a tilting surface.

 • Använd avstånd och vinkel till att beräkna höjder.
 • Kan också användas för mätning av vinklar på ett lutande plan.

 • Version 1.2

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits