domesticusdevelop
DistanceSurvey 
      DistanceSurvey

iTunes

DistanceSurvey

 
 • Använd telefonen för att beräkna avståndet till ett förmål inom synhåll där det inte är praktiskt att mäta på annat sätt.
 • För långa avstånd med hjälp av GPS för att bestämma en lämplig baslinje och sedan triangulera med den inbyggda kompassen.
 • För korta avstånd med att stega en lämplig baslinje och sedan triangulera med hjälp av kompassen.
 • Finns även en funktion för att visa long/lat samt adress.

 • Version 1.1

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits