domesticusdevelop
DrakeEquation 
      DrakeEquation

iTunes

DrakeEquation

 
 • Drakes ekvation formulerades år 1960 av Frank Drake som
  var den första att söka efter radiosignaler från utomjordiskt liv.

 • Ekvationen beräknar antalet civilisationer i vår galax med vilka en kommunikation skulle vara möjlig.

 • Sätt in egna värden i ekvationen och variera dessa för att se chanserna till en signal från en annan civilisation i vår galax.

 • Version 2.4

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits