domesticusdevelop
FlygID 
      FlygID

iTunes

Flygplan identifikation

 
 • FlygID är en applikation för att enkelt kunna hitta en flygplantyp man ser
  och vill veta vad sort det är.
 • Börja med att se efter antal motorer och deras placering så reduceras antalet möjliga.
  Eller sök via tillverkare. Man kan också få typerna sorterade efter första introduktion, antal byggda, Max Start Vikt,
  räckvidd eller passagerare.
 • Bilder och data kan användas off-line men med internet tillgängligt så finns direktlänkar för mer information.
  Affärs jet och renoldlade fraktplan är ej inkluderade.


 • Version 3.3

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits