domesticusdevelop
FreshBreeze 
      FreshBreeze

iTunes

Windchill and more.

 
 • Is it windy today?
 • Wonder how it feels?
 • Wonder what the sea looks like?
  The App provides a combined table of winds and wind-chill together with the effect of winds at land and sea.
  The App will:
 • convert between different units.
 • provide the usual terms for wind speed.
 • calculate wind-chill using the North American formula brought into use after year 2001.
 • provide wind-chill in both the Celsius and Fahrenheit scales.
 • link to yr.no for weather and forecast. • Är det en blåsig dag?
  Hur kallt kommer det att kännas?
  Hur ser havet ut?

 • Kalkylator för vindavkylningsindex och konvertering av Celcius-Fahrenheit.
 • En kombinerad vindtabell för vindavkylningsindex med
  vindens effekt till lands och sjöss.

 • Konvertering mellan olika måttenheter, samt de gängse
  gällande termer som används av vädertjänsten för angivande
  av vindhastighet.

 • Länk to yr.no för väder och prognos.

 • Vindavkylningsindex är beräknad efter de nya normer som började
  användas i Nordamerika år 2001.

 • Version 3.3

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits