domesticusdevelop
GPS 
      GPS

iTunes

GPS

 
 • Applikationen använder GPS för att visa fart, kurs, höjd och läges-koordinater.
 • Den magnetiska sensorn visar kompasskursen.
 • Du kan skicka sms med latitude och longitude direkt från appen till ett godtyckligt eller ett sparat nummer. Du kan också visa kartan och från den dela din position, som meddelande, e-post eller i sociala media.
 • För enheter med barometer visas trycket i hPa, och även den relativa tryckändringen, sedan appen startats, med mycket hög noggrannhet, i meter eller foot.
 • Kontinuerlig visning av gatuadressen när geo-data är tillgängligt.

 • Version 1.0

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits