domesticusdevelop
Kviddevitt 
      Kviddevitt

iTunes

Fåglar / Birds

 
 • Testad även för iOS9 och har support för iPhone 5 längre skärm.

 • Kviddevitt omfattar 260 vanliga och en del mindre vanliga fåglar i Skandinavien, flyttfåglar och stannfåglar.

 • Nu med sökfunktion för svenskt, latinskt namn, familjer, stann/flyttfåglar, biotoper och föda . I sökgruppen biotoper går även att söka fågel efter norska och danska namn.

 • Denna version har även en Norsk huvudlista, sorterad efter norska namn, och med samma sökmöjligheter som den svenska.
  Här kan även sökas på svenska namn under knappen Bio och får då en korsreferens till det norska namnet.

 • Innehåller en krysslista för att markera identifierade fåglar.
 • **Funktion som summerar antalet kryssade fåglar.
 • ***Kan spara anteckningar och tidpunkt för varje fågel separat.
 • ****Kan spara läge och ta fram karta för varje fågel separat.
 • Alla fåglar med ljud. (OBS ljudknappen måste vara till på iPhone/iPad/iPod)

 • Samtliga listor har ljud, fakta och wiki länk (Även listan med zoom).

 • Möjlighet att spela ljud i en loop.
 • Översiktsbilden har ljud vid klick på varje fågel (bilden ska då vara i ej zoomat läge).

 • Ett ytterligare nytt gränssnitt vad gäller öppnande av stora zoomningsbara bilder direkt från översikten.
 • Att alltid ha lätt tillgänglig i sin ficka.

 • Kviddevitt är avsett att vara som guide och nöje för att lära sig känna igen fåglar och dess sång.
  eller för att fräscha upp minnet när våren kommer.
  Sorterade efter svenska och latinska namn, stann och flyttfåglar, familjer eller biotoper.
 • Zoomningsbar översiktskarta med alla fåglar, även där med direkt tillgång till ljud!
 • Knapp för att välja startljud på eller av.
 • Innehåller olika menyer, en med beskurna bilder och en med bildmeny samt detaljbilder med zoom
  och betydligt bättre upplösning. Denna stödjer också landskapsmod.
 • Med internet tillgängligt finns en knapp för ytterligare info för respektive fågel via
  Wikipedia. • Kviddevitt shows 260 birds in Scandinavia.

 • All birds with information and sound.
  A bird guide which is always there in your pocket.

 • With internet available it is also a link to more information just a button away.


     Ljudexempel
  En fullständig förteckning över fåglarna finns här:     faglar

  Manual i pdf-format:     manual

  Vanliga frågor:     faq

 • Version 7.7  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits