domesticusdevelop
MapSave 
      MapSave

iTunes

MapSave

  Utvecklad för iOS7 och kompatibel med iOS5 och senare.
 • Save up to 50 map positions together with a short note.
 • Check for latitude and longitude.
 • Receive the current address at your position.
 • Bring up the saved position with lat / lon and map.

 • Spara upp till 50 olika kartpositioner tillsammans med en kort notis.
 • Kontrollera din latitude och longitude.
 • Erhåll aktuell adress vid din position.
 • Ta fram sparat läge med lat / lon och visa karta.
 • Version 1.4

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits