domesticusdevelop
Mecca 
      Mecca

iTunes

Mecca

 
  • Hitta riktningen till Mecka med hjälp av telefonens gps och kompass.
  • Visar även avståndet till Mecka.
  • Finns även en funktion för att visa long/lat samt adress.

  • Version 1.1

    More at:   website

    Contact:   domesticusdevelop    Hit Counter by Digits