domesticusdevelop
Metalldetektor 
      Metalldetektor

iTunes

Metalldetektor

 
 • Metalldetektorn används för att detektera magnetiska material som järn och stål.
  Den kan inte känna av guld eller andra icke magnetiska material.
  Den använder magnetometern för att mäta det magnetiska fältet
  och känner de störningen när den kommer nära ett objekt.
  Den kan också detektera elektriska kablar och utrustning.
  Ger visuel signal tillsammans med ljud och vibrationer
  när vissa gränsvärden uppnås. Ljud och vibration kan stängas av
  om så önskas.

 • Version 1.1

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits