domesticusdevelop
MorseFlags 
      JetID

iTunes

Spelling, morse and signal flags.

 
 • Perfect and handy tool for learning and as a help
  for morse signals.

 • Need to spell a word in a phone abroad?
  This app will help you as reference to letter spelling
  in six languages.

 • What does the the maritime signal flags mean?
  Here they are with explanation.

 • If you ever need to make or understand semaphore flag signals
  you have it this app, both ways to receive or send.

 • Tap on the screen for thumbnails.

 • All off-line. • Bokstavering, morse och signalflaggor.

 • Ett perfekt hjälpmedel för att lära sig och som hjälp
  för morse signaler.

 • Behöver du bokstavera ett ord utomlands i en telefon
  så finns här alla bokstäver på sex språk.

 • Vad betyder flagsignaler till sjöss?
  Här finns alla tecken med sina betydelser.

 • Om du någonsin behöver sända eller ta emot semafor signalering med flaggor
  så finns här dom här, båda vägarna. För mottagning och sändning.

 • Klicka på skärmen för att välja bokstav med hjälp av miniatyrbilderna.

 • Allt finns off-line.

 • Version 2.1

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits