domesticusdevelop
MyFlora 
      MyFlora

iTunes

Flowers

 
 • MyFlora omfattar 320 vilda arter i Sverige som normalt blommar under vår, sommar och höst.

 • Från Adam och Eva till Ölandssolvända.

 • Kan markera blommor samt göra anteckningar.
 • Kan spara tidpunkt och plats för respektive blomma samt visa läget på kartan.
 • Att alltid ha lätt tillgänglig i sin ficka.

 • MyFlora är avsett att vara som hjälp för att lära sig en del nya blommor eller för
  att fräscha upp minnet när vårblommorna kommer.
  Sortera efter namn, blomningsmånad,färg, latinska namn eller växtfamiljer.
 • Zoomningsbar översiktskarta med alla blommor,
  som även medger direkt tillgång till stor bild med fakta

 • Nu med sökmöjlighet avseende svenska namn samt latinska namn både med början eller inne i ord.
 • Sök på växtfamilj eller färg och blomningstid.

 • Med internet tillgängligt finns en knapp för ytterligare info för respektive blomma via
  Den virtuella floran, Wiki samt Nordisk flora.

 • MyFlora showcases 320 flowers that appear in Sweden during the spring and the summer.
 • The App is designed as a simple flower guide for beginners and as a refresher for others. Beginners can use the App to identify some of the more common Swedish flowers. For others, the App can be used as a memory aid - and with internet, more information for each flower is just a button click away.
 • With this App, you will have a guide that is always close-by and in your pocket when you need it!
 • Flower species are sorted alphabetically and by season, color or family.
 • The photographs are shot with quality equipment, so that the flower images appear in high resolution and can be easily viewed at different levels of magnification.  En fullständig förteckning över blommorna finns här:     blommor

  Vanliga frågor:     faq

 • Version 7.6

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits