domesticusdevelop
MyPurse 
      MyPurse

iTunes

MyPurse

  Utvecklad för iOS7 och kompatibel med iOS4.3 och senare.
 • Sätt upp en budget genom att fylla din börs med kontanter.
 • Betala pengar uppdelat på kategorier och håll reda på datum, klockslag och kategori.
 • Om nödvändigt så addera mer pengar till din börs och se hur mycket du överskrider ursprungsbudgeten.


  Designed for iOS7, compatible for iO4.3 and higher.
 • Set up a budget by filling your purse with cash.
 • Spend money by category and keep track of expense date, time and category.
 • If needed add more cash to your purse and check how much you exceed your budget.


 • Version 1.6

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits