domesticusdevelop
Segla 
      Segla

iTunes

Segelbåtsmärken och båtinfo

 
 • Segla är en applikation för att identifiera en segelbåt med hjälp av dess segelmärke.
 • Här finns 358 märken och båttyper.
 • Sökning med avseende på båtnamn, del av namn, längd, kojer, LYS och segelmärkestyp.
 • Applikationen är fungerar off-line vad gäller märke, typ, längd, kojer samt LYS.

  Med internet så finns direktlänkar till sailguide.com.
  Märkena är sorterade i bokstavsordning.


 • Version 4.1


  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits