domesticusdevelop
SoundABC 
      SoundABC

iTunes

SoundABC

 
 • English words and voices.
 • The SoundABC alphabet is designed for children, 3-6 years.
 • The application is user-friendly, and is free of complex menus and multiple pages.
 • Letters and images are clickable to produce sound.
 • Images can be magnified by clicking.
 • Image names and spelling are spoken aloud, while animal images produce sounds.
 • Letters may also be played in a row with just one click.
 • The cats are also clickable for fun. • För barn mellan 3-6 år för att lära alfabetet.
 • Peka, lyssna och lär. Rösten läser upp bokstavens namn
 • För varje bokstav finns även bild med ljud där djurets eller föremålets namn läses upp.
 • Enkel uppbyggnad utan menyer eller bläddrande mellan sidor.
 • Man kan också lyssna på hela afabetet i en följd.
 • Bilderna förstoras och bokstav, bildens namn kan enkelt repeteras.
 • I förekommande fall finns djurets läte.
 • Katten uppe till vänster är klickbar och jamar.


 • Version 3.1

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits