domesticusdevelop
UpDownCounter 
      UpDownCounter

iTunes

UpDownCounter

 
 • En räknare som är mycket enkel att använda för för att räkna både uppåt och nedåt.
 • En stor tydlig knapp med ett klickljud gör det enkelt att räkna utan att behöva titta på skärmen.
 • Kan användas för att räkna bakänges ner till noll från valfritt nummer.
 • Vid noll ger den signal med ett tydligt pling.
 • Knapp för korrigering om man räknat en för mycket upp eller ner.
 • En knapp finns för nollställning.
 • Knapp för räkning 10 i taget för approximativ räkning av stora mängder.
 • Senaste läget sparas tills nästa användning.


 • The very easy to use Tally counter for both counting up and counting down.
 • A big, easy to find, touch button accompanied by a click sound, makes it possible to use without need to focus at the screen.
 • Tap the button and count upwards.
 • Button for corrections up or down.
 • A tap at zero button resets to zero.
 • Button for approximate counting of large numers 10 at a time.
 • Insert a number, execute, and the counter counts backwards to zero where a ping is heard.
 • Saved state until next session.

 • Version 2.3

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits