domesticusdevelop
Vindkraft 
      Vindkraft

iTunes

Vindkraft

 
 • Lathund för beräkning av effekt från vindkraftverk.

 • Ange storlek, vindhastighet samt elpris och beräkna snabbt effekten.
 • Se vad kraftverket ger tillbaka i pengar per dygn och år.
 • Beräkna hur lång tid det tar för att balansera byggkostnaden.


 • Version 2.3

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits